By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 37-57
Annotation: Studie věnovaná historii rodu schwarzenbergských Jarešů z Protivína, z nichž pochází mj. spisovatel J. Hašek.
Article
2
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 59-79
Annotation: Studie věnovaná obrazu sarajevského atentátu v krásné literatuře, mj. jsou zde zmíněny romány J. Rotha "Radetzky Marsch", L. Windera "Der Thronfolger",...
Article
3
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 81-109
Annotation: Poznámkami opatřený úryvek z deníku spisovatele R. Michela; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 81-82).
Article
4
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 111-142
Annotation: Biografická studie věnovaná slavistovi G. Gesemannovi, který působil v letech 1922-1944 na Německé univerzitě v Praze.
Article
5
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 143-160
Annotation: Studie o migrační vlně německých intelektuálů ve třicátých letech 20. století a o jejich přijetí v Československu.
Article
6
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 191-194
Annotation: Recenze na německý překlad latinské kroniky "Chronicon Aulae Regiae", sepsanou cisterciáckými mnichy na konci 13. století.
Article
7
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 195-197
Annotation: Recenze na dva svazky spisů A. Stiftera, obsahující jeho spisy o politice a vzdělání.
Article
8
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 198-202
Annotation: Recenze na studii povídky A. Stiftera "Der beschriebene Tännling".
Article
9
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 237-239
Annotation: Recenze na soubor básní "Die Stadt der schwarzen Tore", tematizující osud Židů v Terezíně a holocaust.
Article
10
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 7-8
Annotation: Úvodník věnovaný památce K. Krolopa, zmíněna konference konaná 29. 5. 2015 na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti výročí jeho...
Article
11
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
12
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 101-111
Annotation: Studie věnovaná humoru v románech H. M. Krize a žánru tzv. hraničních románů vůbec.
Article
13
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 113-133
Annotation: Studie o kulturním kontextu literárního života v českých zemích v druhé polovině 19. století až do roku 1938.
Article
14
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 135-147
Annotation: Studie o románu O. Preußlera "Erntelager Geyer", na který je nahlíženo jako na příběh napsaný pro mládež z okruhu Hitlerjugend.
Article
15
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 149-180
Annotation: Studie věnovaná česko-bosenským kulturním vztahům.
Article
16
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 191-193
Annotation: Recenze na monografii M. Pahmeiera o literárních vlivech působících na A. Stiftera.
Article
17
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 194-201
Annotation: Recenze na sebrané spisy M. Broda.
Article
18
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 202-207
Annotation: Recenze na biografii Ch. Puschak a J. Krämera o básnířce G. Urzidil.
Article
19
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 208-211
Annotation: Recenze na komentované vydání divadelní hry B. Setzweina "Hrabal und der Mann am Fenster".
Article
20
Article resource: '; ...Stifter Jahrbuch : Neue Folge...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 39-61
Annotation: Studie o A. Stifterovi, důraz je kladen na poetologický a filozofický kontext jeho díla.
Article