By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
historica » historicka, historici, historicky
1
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 9-22
Annotation: Studie rozebírá Valeriánovu polemiku s protestantstvím a její filozofické souvislosti.
Article
2
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 23-37
Annotation: Autor vychází z antropologického pojetí "hranice" a zkoumá její funkce v rámci Komenského osobního života a filozoficko-teologického díla.
Article
3
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 38-54
Annotation: Studie rozebírá Komenského všelidské a nadnárodní pojetí školní výchovy.
Article
4
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 55-72
Annotation: Studie sleduje filozofické a logické souvislosti Komenského hledání dokonalého jazyka.
Article
5
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 73-82
Annotation: Studie zvažuje, zda Komenského návrhy na reformu společnosti neobsahují také nebezpečné utopické prvky.
Article
6
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 83-114
Annotation: Studie se zabývá Komenského názory na péči o školní prostředí.
Article
7
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 115-131
Annotation: Studie zkoumá sociální konstrukci prostoru a hranic, zvláště v její raně novověké podobě.
Article
8
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 132-166
Annotation: Studie sleduje využití Fabriciovy a Komenského mapy v nizozemských kartografických dílnách až do počátku 18. století.
Article
9
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 167-180
Annotation: Studie posuzuje faktickou věrnost Komenského mapy Moravy.
Article
10
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 181-197
Annotation: Studie zkoumá výše uvedené žánrové rozhraničení na příkladu několika anonymních pozdně středověkých sporů a na humanistickém traktátu...
Article
11
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 198-210
Annotation: Studie zařazuje do dobových souvislostí repertoár Raškova kancionálu.
Article
12
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 211-224
Annotation: Studie porovnává pojetí hříchu v české utrakvistické literatuře a u M. Luthera.
Article
13
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 236-278
Annotation: Studie sleduje řetězec nedorozumění a historických nepřesností, který se odvíjí od Kosmova nejasného líčení bitvy na Luckém poli.
Article
14
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 279-312
Annotation: Studie rekonstruuje pojímání středoevropského prostoru v Komenského době.
Article
15
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 327-348
Annotation: Studie rozlišuje mezi třemi různými pojetími uherské hranice, v případě jejího kulturního vymezení se opírá o excerpci dobové české literatury.
Article
16
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 5-25
Annotation: Studie o Descartesových posudcích Komenského díla.
Article
17
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 27-34
Annotation: Studie poukazuje na možnou podobnou stylizaci Komenského Labyrintu s Platónovým obrazem jeskyně. Autor se opírá o komeniologické odkazy J. Patočky.
Article
18
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 36-38
Annotation: O využívání Komenského spisu Dvéře jazyků odevřené (a také jeho latinských spisů) jezuity a o knížečce V. J. Rosy, kázání J. F. Procházky...
Article
19
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 121-124
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Studia Comeniana et historica...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 35, 2005, č. 73/74, s. 125-139
Annotation: Recenze sborníku z česko-německého kolokvia u příležitosti 75. narozenin H. Becka (Univerzita Bamberg, 13.-16. dubna 2004).
Article