By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1958, č. 1, s. 53-63
Annotation: Studie.
Article
2
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1959, č. 4, s. 58-62
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1959, č. 4, s. 36-51
Annotation: Závěrečná kapitola s Svaté šílenství z autorovy studie L'exil et le poete - Essay sur la psychologie de'l exil dans l'oeuvre d'Adam Mickiewicz....
Article
4
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1959, č. 4, s. 20-35
Article
5
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 5, s. 12-22
Annotation: Přehledová stať na podkladě článků v čs. tisku; z autorovy připravované knihy Zrada na kulturní revoluci.
Article
6
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 6, s. 46-63
Annotation: Esej.
Article
7
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 5, s. 85
Annotation: Tříška Josef (Listy filologické, 2 [77], 1954, s. 237-257) - Ludvíkovský Jaroslav (LF, 4 [79], 1956, s. 47-53, 196-208); poznámka k jejich polemice...
Article
8
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 5, s. 86
Annotation: Glosa k zahájení edice Sebrané spisy J. H., sv. 7, Praha, Nakladatelství ČSAV 1959.
Article
9
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 6, s. 38-41
Annotation: Biografická studie.
Article
10
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 6, s. 70-72
Annotation: Ve 3. části přehled zahraničních bohemik, mj. zmíněna studie: Nosco Beatrice M., Zdeněk Němeček Zdeněk (1894-1957) - Poet of Czech Emigrants,...
Article
11
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1960, č. 5, s. 3-8
Annotation: Rozbor díla.
Article
12
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1962, č. 8, s. 79-82
Annotation: O jeho filozofickém díle; k 20. výročí úmrtí 7. 4. 1960.
Article
13
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1962, č. 8, s. 63-66
Annotation: Úvaha o poválečné sovětské poezii; u příležitosti vydání výboru z básní: Ošánin Lev, Verše, balady, písně (1959).
Article
14
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1963, č. 9, březen, s. 131-134
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1967, č. 13, s. 44-48
Annotation: Chardin Teilhard de; esej o jeho díle.
Article
16
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1967, č. 13, s. 49-54
Annotation: Studie.
Article
17
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1967, č. 13, s. 61-62
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1967, č. 13, s. 41-43
Annotation: Úvaha.
Article
19
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1967, č. 13, s. 55-60
Annotation: Studie.
Article
20
Article resource: '; ...Studie (Řím)...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1968, č. 3 (16), s. 163-171
Annotation: Esej pod dojmem vojenského přepadení Československa.
Article