By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 4, s. 63-71
Annotation: Článek.
Article
2
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 3, s. 44-62
Annotation: Kritický rozbor literárního vysílání roku 1963; týká se i výročí K. Čapka.
Article
3
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 2, s. 62-68
Annotation: S kapitolami Poznámky k obecné klasifikaci uměleckých druhů, k pojmům žánr a žánrová forma a Žánr a žánrová forma v rozhlasovém slovesném...
Article
4
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 4, s. 79-81
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 2, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 1, s. 106
Annotation: Doslov k otištěnému textu; s charakteristikou tvorby L. A.
Article
7
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 3, 1965, č. 3, s. 75-79
Annotation: Autor rozhlasové dramatizace o slovesném typu předlohy, žánru adaptace a o vlastním přepisu.
Article
8
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 3, s. 16-31
Annotation: Řešení estetického problému zejména ve vztahu k rozhlasové dramaturgii.
Article
9
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 3, s. 54-58
Annotation: Referát o diskusi o rozhlasových dramatizacích.
Article
10
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 3, s. 7-15
Annotation: Studie.
Article
11
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 4, s. 70-72
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 2, s. 26-37
Annotation: O rozhlasových hrách Tři směrem k tichu, Dívej se k černému nebi, Pět nesmírných historií a Případ.
Article
13
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 5, 1967, č. 1, s. 3-9
Annotation: Přednesený referát.
Article
14
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 5, 1967, č. 1, s. 10-14
Annotation: Přednesený koreferát.
Article
15
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 5, 1967, č. 1, s. 15-18
Annotation: Přednesený koreferát.
Article
16
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 5, 1967, č. 1, s. 19-38
Annotation: Přednesený referát s kapitolami Niektoré všeobecné dramaturgické zásady, Prevzaté literárne útvary - zásady ich vyberu, Formy rozhlasovej adaptácie...
Article
17
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 5, 1967, č. 1, s. 39-44
Annotation: Přednesený koreferát.
Article
18
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 4, 1966, č. 3, s. 55-57
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 4, 1966, č. 1, s. 63-67
Annotation: Studie.
Article
20
Article resource: '; ...Studie a úvahy...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 4, 1966, č. 3, s. 3-20
Annotation: Zkrácené znění studie otištěné v časopise Blok (1948, č. 2).
Article