By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 153-161
Annotation: Filozofický esej; z šesté kapitoly autorovy knihy The Tower and the Abyss, New York, George Braziller 1957.
Article
2
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 230-231
Annotation: Mezinárodní Penklub; část projevu na 29. kongresu, Tokio, 1.-10. 9. 1957.
Article
3
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 232-234
Annotation: Mezinárodní Penklub; projev na 29. kongresu, Tokio, 1.-10. 9. 1957.
Article
4
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, zima 1956, s. 50-51
Annotation: Polemika s článkem J. Kolaji (Tribuna, únor-duben 1956) o existenciálních tématech literatury, mj. v díle Pavla Javora.
Article
5
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 119-122
Annotation: Studie.
Article
6
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 134-136
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 139-140
Annotation: Medailón k šedesátinám 11. 10. 1956 a recenze sborníku For Roman Jakobson, Essays on the Occasion of His Sixtieth Birthday, Haag, Mouton, podzim 1956,...
Article
8
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 112-115
Annotation: Dopis vysvětlující osobní důvody vystoupení z redakční rady Svědectví; připojena (s. 116-117, podepsáno Re.) odpověď: Tigrid Pavel.
Article
9
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 245-246
Annotation: K úmrtí 5. 7.
Article
10
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 247-248
Annotation: O literárních novinkách, zejména od: Camus Albert, Sartre Jean-Paul, Saganová Francois.
Article
11
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, zima 1956, s. 48-50
Annotation: Srovnání s románovým cyklem Hledání ztraceného času.
Article
12
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 162-168
Annotation: O jeho politických názorech ve světle událostí v Maďarsku v listopadu 1956.
Article
13
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, zima 1956, s. 51-53
Annotation: Recenze románů Tauben im Grass (1951), Das Treibhaus (1953), Tod in Rom (1954).
Article
14
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. [141]
Annotation: O aktivitě polských exilových spisovatelů a časopise Kultura (Paříž).
Article
15
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 3/4, léto/podzim 1957, s. 217-223
Annotation: Recenze; připojen úryvek z románu Nejenom chlebem (s. 223-228), přel. Němeček Zdeněk. - Recenzent český básník a překladatel žijící v Mnichově.
Article
16
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 4 (8), [jaro 1959], s. 297-305
Annotation: Polemika s knihou: Polišenský Josef, Nizozemská politika a Bílá hora, Praha, Nakladateltví ČSAV 1958.
Article
17
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 3 (7), [podzim/zima 1958], s. 287
Annotation: Referát o kongresu pořádaném polským Penklubem začátkem července 1958 ve Varšavě; s úryvkem z projevu exilové překladatelky: Kuncewiczová...
Article
18
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 3 (7), [podzim/zima 1958], s. 193
Annotation: Glosa k dosud trvajícímu věznění spisovatelů v Československu; srovnání se situací v Polsku.
Article
19
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 4 (8), [jaro 1959], s. 292-293
Annotation: Svaz čs. spisovatelů; komentář k jeho celostátní konferenci na jaře 1959.
Article
20
Article resource: '; ...Svědectví (New York-Paříž)...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 4 (8), [jaro 1959], s. [393]
Annotation: Glosa k ideologické kritice časopisů Světová literatura, Květen v: Rudé právo.
Article