By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 1, s. 2-5
Annotation: Úvahy nad knihou autobiografických skic, zaměřené mj. k žánru biografie.
Article
2
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 2, s. 7-17
Annotation: Esej.
Article
3
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 2, s. 48
Annotation: Autobiografická poznámka u ukázek z básnické tvorby A. Kaufmanna na s. 44-48.
Article
4
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 2, s. 186-188
Annotation: Úvodní stať o sudetoněmeckém Grenzlandromanu, nacionalistické próze románového tvaru zobrazující národnostní boj na českém pohraničí;...
Article
5
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 3, s. 2-14
Annotation: Eseje s literárněteoretickou tematikou (s názvy Metafora, Zrcadlo záhad, Quevedo, Kenningy).
Article
6
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 3, s. 51-52
Annotation: Vzpomínkový text k osobnosti V. Jamka očima jeho spolupracovníka a přítele; u ukázek z Jamkovy básnické tvorby na s. 52-64.
Article
7
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 3, s. 76-79
Annotation: Medailon francouzského sémiologa; u ukázek z esejistické tvorby R. B. na s. 81-104.
Article
8
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 3, s. 168
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u ukázek z tvorby německého literáta původem z Českého Krumlova na s. 168-174.
Article
9
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 37, 1992, č. 6, s. 54-58
Annotation: Rozhovor s anglickým prozaikem; mj. o jeho návštěvách Prahy.
Article
10
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 37, 1992, č. 6, s. 164-200
Annotation: Soubor textů mapujících tvorbu literárních dadaistů rozdělený do sekcí věnovaných jednotlivým směrům a skupinám hnutí; stať L. Kundery...
Article
11
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 3, s. 103-105
Annotation: Úvaha nad tvorbou M. Eliada; mj. o vztahu J. Vladislava k rumunskému autorovi.
Article
12
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 25
Annotation: Článek o vztahu J. Hiršala a B. Grögerové k tvorbě německého experimentálního básníka F. Mona a jejich vzájemných osobních setkáních.
Article
13
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 37-40
Annotation: Rozhovor; s úvodním medailonem od P. Krále.
Article
14
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 117
Annotation: Úvodní stať u ukázek z tvorby F. Listopada; připojen je autorův medailon na s. 126.
Article
15
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 148
Annotation: Glosa k otištěnému souboru básní a statí světových autorů z pozůstalosti J. Zábrany; mj. s jeho poznámkou k vlastním překladům veršů chilského...
Article
16
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 168
Annotation: Medailon uvozující ukázky z tvorby na s. 168-170.
Article
17
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 4, s. 171
Annotation: Medailon, mj. zmiňující vzájemná setkání J. Hiršala a E. Abrams (uvozující ukázky z autorčiny tvorby na s. 172-179, přeložené M. Vinickou).
Article
18
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 5, s. 62-63
Annotation: Přehledová stať o antickém přístupu k problematice překladu, především sakrálních textů.
Article
19
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 5, s. 128-131
Annotation: Článek o odkazu filozofa a pražského rodáka; zmíněny též jeho návštěvy Prahy v květnu a listopadu roku 1991.
Article
20
Article resource: '; ...Světová literatura...
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 6, s. 17-19
Annotation: Esej srovnávající Západ a Východ z hlediska přístupu k literatuře a její funkci.
Article