By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 17, 8. 7.
Annotation: Báseň.
Article
2
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 18, 10. 9.
Annotation: Krátké prozaické texty a básně; báseň "Umění" datována 1998.
Article
3
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Báseň.
Article
4
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Úvodník o autorově vztahu k poezii a o jejím vnímání a prožívání.
Article
5
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Úvaha, v níž autor popisuje svoje vnímání umění a postoj k němu, ale zároveň se zamýšlí nad významem označení české či dnešní umění....
Article
6
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Básně; s datací "jaro 1995". Autor poznamenává, že básně psal pod vlivem Goethova "Západovýchodního dívánu".
Article
7
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 6, 7. 9.
Annotation: Povídka.
Article
8
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Článek o autorově učitelském působení na Slovanském gymnáziu a jeho práci se žáky v rámci literární výchovy. V té se jim snažil přiblížit...
Article
9
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Recenze na knihu "Magorova Summa" obsahuje i představení spisovatele I.M. Jirouse.
Article
10
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Reakce na článek B. Cveka "Jak rozumím Haškovu chef d´oeuvre" (Téma 2004/6).
Article
11
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Rozhovor. Zmíněn mj. I.M. Jirous, rozhovor obsahuje i zamyšlení nad stavem české kultury, literatury a kritiky.
Article
12
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Úvaha nad uměním překladu.
Article
13
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Básně jsou průřezem z posledních vydaných sbírek Milosrdná zem (Profil Ostrava 1987) a Krajina v přízemí (Mropor Krnov 1995).
Article
14
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Báseň.
Article
15
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Esej je úvodem do autorova zamyšlení nad smyslem literární vědy a literární kritiky. Zabývá se především pojmy věda, kritika a významy,...
Article
16
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Úvodník mj. o problémech malých kulturních časopisů bez státní finanční podpory.
Article
17
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Povídka; připojena biografická poznámka.
Article
18
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Výbor z poezie R. Čecha.
Article
19
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Téma [online]...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Recenze.
Article