By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 17
Annotation: Medailony; mj. o T. Čepovi (Čepelákovi) a J. Smýkalovi.
Article
3
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. [34]
Annotation: Zprávy; mj. o nové inscenaci spolku Masopust "Antieva", zachycující osobnost A. Pammrové, jíž si vážil a s níž si korespondoval i F. X. Šalda,...
Article
6
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 14-15
Annotation: Medailony; mj. o M. Hanušovi, J. Kubešové, M. Tichákovi a J. Vychodilovi.
Article
7
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. [22]
Annotation: Redakčním úvodem orámovaná vzpomínka J. Jiskrové na setkání s dílem L. Grosmana, na cestu k vydávání jeho sebraných spisů a na přátelství...
Article
8
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. [22]-23
Annotation: Úryvek z ediční poznámky ke knize "Povídky", druhému svazku "Spisů Ladislava Grosmana".
Article
9
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 23-24
Annotation: Rozhovor s editorem sebraných spisů L. Grosmana a korespondence A. Přidala a J. Zábrany o možnostech vydávání literárních děl v čase normalizace,...
Article
10
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 25
Annotation: Úryvek z knihy korespondence A. Přidala a J. Zábrany "Když klec je pořád na spadnutí"; připojeny jsou bio-bibliografické poznámky obou autorů...
Article
11
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 26
Annotation: Povídka.
Article
12
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 27
Annotation: Básně ze sbírky "Tma se mne dotýkala"; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
13
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 28
Annotation: Nekrolog za Oldřicha Krále vzpomínající jeho odbroný zájem o kulturu staré Číny, o hledání mostu mezi Východem a Západem, o jeho spolupráci...
Article
14
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 28-29
Annotation: Studie o vzniku dokumentu L. Vaculíka "Dva tisíce slov" a jeho roli při okupaci ČSSR vojsky států Varšavské smlouvy včetně citace úryvku z literárního...
Article
15
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 31
Annotation: Úryvek z revidované prózy pro nové vydání; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
16
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 31
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
17
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 32-33
Annotation: Z pamětí JUDr. Aloise Plichty, advokáta J. Demla, v nichž zmiňuje básnickou tvorbu J. Dokulila, rovněž vzpomíná na J. Zahradníčka; připojena...
Article
18
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 33-34
Annotation: Článek zabývající se rozhovorem, který poskytl básník P. Hruška J. Machalické z Lidových novin, aby vysvětlil svůj postoj nejen k odchodu...
Article
19
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Týnecké listy...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 35-36
Annotation: Recenze; připojena je biografická poznámka a fot. H. Kosákové.
Article