By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 7-14
Annotation: Studie je zaměřena na autorské předmluvy a doslovy ještědských románů. Připojen medailon I. Říhy.
Article
2
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 16-24
Annotation: Úvod studie je věnován tradici vídeňských kaváren, dále je představeno hnutí "Mladá Vídeň", přiblížen literární život a pojednáno o...
Article
3
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 38-49
Annotation: Studie se zabývá nepublikovanou monografií Gabriela Preissová, její literární a divadelní tvorba, kterou J. Knap dokončil v r. 1946. Připojen...
Article
4
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 73-79
Annotation: Studie. Na s. 80 připojen medailon E. Gilka.
Article
5
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 81-94
Annotation: Studie. Připojen medailon A. Kozára.
Article
6
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 97-98
Annotation: Recenze č. 1/2009.
Article
7
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 99-101
Annotation: Recenze studentského sborníku, jehož základnu tvoří členové skupiny Tlupa (Troufalí Literáti Univerzity Pardubice).
Article
8
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 128-130
Annotation: Esej. Na s. 126 otištěn úryvek z Manifestu dada, na s. 130 medailonek R. Charváta.
Article
11
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 145-148
Annotation: Rozhovor prostřednictvím e-mailu; mj. o oblíbeném autorovi E. Haklovi.
Article
12
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 158
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní Řekli (s. 151-157).
Article
13
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 173
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (Hory na hurá, Výběr z amatérského zpěvníku romána douděry aneb jak šel čas, s....
Article
14
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 184
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěné povídky Dům zneuctěného stáří (s. 175-184) z chystané sbírky Aukce duší.
Article
15
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 195
Annotation: Jednovětá poznámka o autorovi eseje Oblačná hora. Na východ od Concordu a ještě dál...(s. 191-195).
Article
16
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 45-55
Annotation: Diskuse u kulatého stolu proběhla po Topolově autorském čtení a besedě se studenty Filozofické fakulty Univerzity Pardubice dne 3. prosince 2007.
Article
17
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 33-37
Annotation: Rozhovor (z jara 2008) o české literatuře 19. století (mj. o B. Němcové) a její inspirativnosti pro Pitínského režijní práci; - s biografickou-bibliografickou...
Article
18
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 59-61
Annotation: Zpráva o průběhu a výsledcích experimentu s tvorbou střihového textu; s připojenou básní Na papírových domech (s. 62-64), s biograficko-bibliografickou...
Article
19
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 67-73
Annotation: Studie; s biograficko-bibliografickou poznámkou o A. K. K. Kudláčovi.
Article
20
Article resource: '; ...Tahy...
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 100-108
Annotation: Analytická studie; s biograficko-bibliografickou poznámkou o I. Říhovi.
Article