By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
a divadlo » d divadlo, v divadle, o divadle
1
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 117-131
Annotation: Studie zvažuje možnosti verše v novějším českém dramatu a analyzuje vývojové tendence českého veršovaného dramatu na materiálu více než...
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-20-0-3108-2. -- S. 132-138
Annotation: Příspěvek navazuje na vymezení dramatu jako hybridního či dvojakého typu textu a domýšlí jej v kontextu současných středoevropských experimentálních...
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 220-247
Annotation: Studie úvodem podává shrnutí dějin slovenského překladu Shakespearových dramat v letech 1903-1989 a dále se soustředí na komentáře českého...
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 248-257
Annotation: Studie zvažuje možnost a užitečnost literární recepce dramatického textu.
Book Chapter
6
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 295-302
Annotation: Studie se zabývá divadelními hrami J. Hilberta a klade si otázku po příčinách jejich dnešní "zastaralosti".
Book Chapter
7
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 15-113
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi divadlem a obecně chápaným textem jakožto dvěma druhy mezilidské komunikace, které se vzájemně prostupují, a při té...
Book Chapter
8
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 151-161
Annotation: Studie je věnována konstrukci časoprostoru v díle E. Jelinek "Er nicht als er" (1998) jakožto zástupci postdramatického divadelního textu.
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 165-175
Annotation: Studie pojednává o proměnách poetiky českého dramatu v posledním století, avšak pokus postavit její základy na naratologických koncepcích...
Book Chapter
10
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 176-183
Annotation: Studie sleduje fenomén tzv. "režisérismu" objevující se u nás po druhé světové válce a uvádí jej do kontextu vývoje role divadelního režiséra...
Book Chapter
11
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 189-219
Annotation: Studie pojednává o otázkách divadelního překladu obecně a poté konkrétně na příkladu různých verzí "Žebrácké opery" (původního textu...
Book Chapter
12
Article resource: '; ...Text a divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 321-330
Annotation: Studie sleduje porevoluční inscenace i volnější adaptace divadelních her V. Havla a srovnává inscenační přístupy mj. uvedených režisérů.
Book Chapter