By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Theatralia...
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 4-23
Annotation: Studie, obsahující též bibliografii díla J. Veltruského (s. 20-23).
Article
2
Article resource: '; ...Theatralia...
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Theatralia...
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 39-47
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry V. Dyka "Veliký Mág"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových inscenací.
Article
4
Article resource: '; ...Theatralia...
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 48-54
Annotation: Interpretační heslo divadelní hry O. Theera "Faëthón"; součástí hesla je též bibliografie ohlasů a přehled českých i světových inscenací.
Article
5
Article resource: '; ...Theatralia...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 10., s. 221-229
Annotation: Rozhovor s vedoucím oddělení divadla Moravského zemského muzea J. Blechou; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 221).
Article
6
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 15. 4., s. 233-238
Annotation: Komentář k níže uvedeným výborům z díla M. Hlávky. Přetištěna ukázka z Hlávkova díla.
Article
7
Article resource: '; ...Theatralia...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 15. 10., s. 231-276
Annotation: Studie sleduje vývoj českého loutkového divadla od 18. století až do desátých let 21. století; sleduje přitom, jakým způsobem se měnila a...
Article
8
Article resource: '; ...Theatralia...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 15. 10., s. 347-383
Annotation: Studie se zabývá minulostí a současností českého poválečného loutkového divadla, proměnou stylů, používání loutek a odklonem od tradičních...
Article
9
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 15. 4., s. 171-173
Annotation: Recenze je současně polemikou s recenzí J. Machalické (Objevování Ameriky. Lidové noviny. 2014, roč. 27, č. 223, s. 8.).
Article
10
Article resource: '; ...Theatralia...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 15. 10., s. 387-414
Annotation: Článek popisuje osudy brněnského loutkáře Dušana Petráně, který v roce 1989 založil v USA loutkové divadlo orientované na tradiční české...
Article
11
Article resource: '; ...Theatralia...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 15. 10., s. 429-459
Annotation: Přehled výstav věnovaných loutkám a loutkovému divadlu v zahraničí a v České republice v letech 1989-2015.
Article
12
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 15. 4., s. 210-211
Annotation: Stať upozorňuje na 100. výročí narození A. Radoka a na u této příležitosti konané vzpomínkové akce.
Article
13
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 363-365
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 2, 15. 10., s. 175-187
Annotation: Studie se věnuje textům Pražského lingvistického kruhu, které byly v letech 1929-1938 otištěny v listě Prager Presse. Uvádí soupis těchto textů.
Article
15
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 2, 15. 10., s. 13-23
Annotation: Zpráva o konferenci "Prague Semiotic Stage Revisited II" (Brno, 20.-22.5. 2013).
Article
16
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 2, 15. 10., s. 5-6
Annotation: Úvod k tematickénu číslu, které přináší referáty z teatrologického sympozia "Prague Semiotic Stage Revisited II" (Brno, 20.-22.5. 2013).
Article
17
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 287-300
Annotation: Studie se věnuje funkci dramatické postavy posla coby zprostředkovatele informací. Ukazuje proměnu této postavy od antického dramatu k mainstreamovému...
Article
18
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 267-271
Annotation: Rozhovor o vztahu mezi teorií vyprávění na jedné straně a divadelními hrami, divadelními inscenacemi a filmem na straně druhé.
Article
19
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 1, 15. 4., s. 301-314
Annotation: Studie představuje několik základních typů vyprávění v dramatu, které jsou odvozeny z Pfisterova modelu struktur epické komunikace v dramatickém...
Article
20
Article resource: '; ...Theatralia...
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 17, 2014, č. 2, 15. 10., s. 96-110
Annotation: Studie se věnuje úvahám J. Veltruského o vztahu literárního dramatu a jeho divadelní performace, které revidují a rozvíjejí teorie J. Mukařovského...
Article