By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 96-101
Annotation: Článek o vzájemné komunikaci mezi J. Chalupeckým a J. Kotalíkem, týkající se poslání a vývoji Skupiny 42; připojen dopis J. Chalupeckého...
Article
2
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 128-129
Annotation: Anotace.
Article
4
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 1/2, s. 130
Annotation: Anotace knihy Z. Klimtové "Příběhy ptačího koberce", pojednávající především o koberci Selendi, který inspiroval K. Čapka k napsání povídky...
Article
5
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 4, s. 336
Annotation: Anotace.
Article
7
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 6, s. 547-548
Annotation: Anotace.
Article
8
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 6, s. 548
Annotation: Anotace dvou publikací.
Article
9
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 119-122
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 4, s. 362
Annotation: Anotace.
Article
11
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 4, s. 363
Annotation: Anotace.
Article
12
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 5, 1957, č. 3, s. 260-262
Annotation: Studie se zabývá korespondencí V. V. Stasova s českými umělci.
Article
13
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 5, 1957, č. 4, s. 375-376
Annotation: Článek přináší korespondenci J. V. Myslbeka a F. Thomayera ohledne porostu kolem pomníku K. H. Máchy.
Article
14
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 5, 1957, č. 1, s. 90-92
Annotation: Recenze některých studií o gotice, které se dotýkají i tvorby literární (K. Stejskal: Archa rajhradská a její místo ve vývoji českého umění...
Article
15
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 7, 1959, č. 2, s. 112-139
Annotation: Studie o výtvarném cyklu Vlast Mikoláše Alše se zabývá i jeho literárními inspiracemi.
Article
16
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 6, s. 478-508
Annotation: Studie je věnována Váchalovým úvahám o umění, umělcích a uměleckém provozu.
Article
17
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 6, s. 535-538
Annotation: Anotace; mj. o uvedených knihách.
Article
18
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 61, 2013, č. 1, s. 61-74
Annotation: Studie uvozující Váchalův text O umění, otištěný na s. 66-74 s ediční poznámkou J. B. Krtičky.
Article
19
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 3/4, s. 230-244
Annotation: Uměleckohistorická analýza kodexu Rakouské národní knihovny cod. 1850, Missale Pragense.
Article
20
Article resource: '; ...Umění...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 60, 2012, č. 3/4, s. 324
Annotation: Anotace; mj. o knize P. Kubína.
Article