By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 100, 1991, č. 1, s. 3-10
Annotation: Historický přehled.
Article
2
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 100, 1991, č. 1, s. 15-18
Annotation: Společnost pro vědy a umění; o činnosti exilové organizace, též o její činnosti ediční.
Article
3
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 100, 1991, č. 1, s. 19-21
Annotation: Přehledový článek.
Article
4
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 101, 1992, č. 1, s. 81-82
Annotation: Nekrolog historika (8. 4. 1922 Řepov u Mladé Boleslavi - 10. 12. 1991 Praha).
Article
5
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 101, 1992, č. 1, s. 85-86
Annotation: Nekrolog romanisty (30. 11. 1923 České Budějovice - 4. 1. 1992).
Article
6
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 96, 1987, č. 3, s. 183-184
Annotation: Dobříš, 3.-4. 11. 1986.
Article
7
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 97, 1988, č. 5, s. 334-336
Annotation: Konalo se 12.-13. 4.
Article
8
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 72, 1963, č. 5, s. 643-644
Annotation: O kongresu konaném 12.-16. 7.
Article
9
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 97, 1988, č. 2, s. 170
Annotation: Recenze.
Article
10
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 77, 1968, č. 2, s. 174-176
Annotation: Referát o konferenci pořádané 11.-18. září 1967 ve Smolenicích.
Article
11
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 75, 1966, č. 3, s. 422-425
Annotation: K bratislavské poradě 29. - 30. 11. o připravované publikaci.
Article
12
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 75, 1966, č. 5, s. 721-728
Annotation: K 40. výročí založení; s přehledem činnosti v letech 1926 až 1938.
Article
13
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 75, 1966, č. 5, s. 728-729
Annotation: Referát o mezinárodním sympoziu 28. - 29. 6. ve Smolenicích.
Article
14
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 98, 1989, č. 2, s. 124
Annotation: Olbracht Ivan; o doktorské disertační práci.
Article
15
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 97, 1988, č. 1, s. 60-62
Annotation: Nekrolog.
Article
16
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 96, 1987, č. 2, s. 142-144
Annotation: Nekrolog historika.
Article
17
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 92, 1983, č. 1, s. 70-73
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném 13.-17. 9. 1982.
Article
18
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 93, 1984, č. 5, s. 299-302
Annotation: Přehledový článek.
Article
19
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 95, 1986, č. 6, s. 307-310
Annotation: Konalo se na téma Přínos J. A. K. světové vědě a kultuře (Liblice, 16.-19. 6.).
Article
20
Article resource: '; ...Věstník ČSAV...
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 96, 1987, č. 2, s. 157-158
Article