By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. [2]
Annotation: Báseň.
Article
2
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 4-8
Annotation: Zpráva z uvedení 2. vydání knihy A. Pammrové "Cestou k zářnému cíli", na němž mj. zazněly příspěvky k autorčině stylu a jazyku.
Article
3
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 9-11
Annotation: Záznam pozdravného projevu na setkání Společnosti Anny Pammrové 19. 9. 2016; autor na základě myšlenek A. Pammrové a O. Březiny vyzývá k duchovní...
Article
4
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 12-15
Annotation: Osobní vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu, na setkání s ním a na jeho chápání role A. Pammrové v českých dějinách.
Article
5
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 16-17
Annotation: Autorova vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu.
Article
6
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 18-21
Annotation: Básně; druhá báseň má přípisek "Poslední Leč", třetí "Chyceno / Na / Lodici / (A Na Prsten!) / Rybáře Lidí / Rovnou Ze Želetavky! / 16....
Article
7
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 23
Annotation: Otisk osobního věnování J. Kuběny v knize "Ráno na Olympu Orel Nad Propastí : Dílo VII/1".
Article
8
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 4-5
Annotation: Báseň; připojena je biografická poznámka.
Article
9
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 6-9
Annotation: Článek o dopisech A. Pammrové uložených v Památníku národního písemnictví, úvaha o tom, proč je jich řada psána francouzsky, a pokus o jejich...
Article
10
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 19-23
Annotation: Článek představující osobnost a dílo J. Demla; součástí textu je i otištění tří básní ze sbírky "Moji přátelé".
Article
11
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 9-11
Annotation: Rozhovor s dramatičkou E. Prchalovou o jejím vztahu k osobnosti a dílu A. Pammrové, zejm. o dramatizaci Pammrové prózy "Antieva".
Article
12
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 17-26
Annotation: Článek představující osobnost a dílo O. Březiny; součástí textu je i otištění čtyř básní.
Article
13
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 30-31
Annotation: Zpráva o průběhu vánočního setkání Společnosti Anny Pammrové věnovaného O. Březinovi; připojeno několik ukázek z Březinova eseje "Tajemné...
Article
14
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 12-14
Annotation: Článek přibližuje zkušenost autorky s překlady francouzských dopisů A. Pammrové; připojen překlad jednoho z dopisů.
Article
15
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec
Annotation: Pohřební řeč připomínající život a dílo M. Škárové, významné členky Společnosti Anny Pammrové.
Article
16
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 15-16
Annotation: Zpráva o setkání s A. Poštulkovou, jejíž rodina se přátelila s A. Pammrovou. Rovněž zahrnuje jeden z dopisů Pammrové.
Article
17
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. [2]
Annotation: Spirituální text uvedený u příležitosti oznámení úmrtí M. Škárové.
Article
18
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2012, č. 56, prosinec, s. 14-15
Annotation: Reportáž o návštěvě výstavy a setkání s D. a J. Reynkovými.
Article
19
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2013, č. 57, červen, s. 9-13
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu Schůzky s literaturou věnovaném knize P. Holmana "Březiniana" (vysíláno 12. 4. 2009), setkávání a spolupráci...
Article
20
Article resource: '; ...Věstník Společnosti Anny Pammrové...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2011, č. 54, prosinec, s. 4-8
Annotation: Článek k otevření muzea (8. 5. 2011); mj. o výstavě věnované dobrovolnictví na Tišnovsku (vernisáž 11. 9. 2011), mezi jinými spolky též...
Article