By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Velký román...
In: Velký román. -- S. 204-206
Annotation: Doslov; bibliografie o 54 položkách (a 6 margináliích) obsahuje chronologicky řazený úplný soupis knižních vydání děl L. K. k 1. srpnu 1992.
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Velký roman...
In: Velký roman. -- S. 7-33
Annotation: Přetištěná upravená předmluva k francouzskému (prvnímu úplnému) vydání v r. 1991; s úvodní poznámkou (s. 7) a ediční poznámkou (s. 619-668).
Book Chapter