By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 289, 8. 6., s. 1.
Article
2
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 245, 15. 5., s. 1-2.
Annotation: Z knihy Z mých pamětí od Josefa Štolby; vzpomínky na Ferdinanda Šamberka.
Article
3
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 540, 27. 10., s. 9.
Article
4
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 30, 1922, č. 451, 9. 9., s. 7.
Annotation: K 10. výročí úmrtí Jar. Vrchlického.
Article
5
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 49, 28. 1., s. 2-3.
Article
6
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Pražský večerní list. -- Roč. 1, 1848, č. 88, 26. 9., s. 396; č. 89, 27. 9., s. 401; č. 90, 28. 9., s. 405-406; č. 91, 29. 9., s. 410-411; č. 93, 1. 10., s. 418-419; č. 94, 2. 10., s. 422; č. 97, 5. 10., s. 434.
Annotation: Arnold líčí podrobně okolnosti svého zatčení ve svatodušních událostech, pobyt ve vězení a výslechy až do svého propuštění.] [Autor není...
Article
7
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Osvěta. -- Roč. 35, 1905, díl 2, č. 9, s. 765–783; č. 10, s. 870–884; č. 11, s. 962–975; č. 12, s. 1053–1065.
Article
8
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Archa. -- Roč. 27, 1939, sv. 1, s. 6-11.
Annotation: Vzpomínky na Hlučínsko, odtržené od Protektorátu.
Article
9
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Národní listy. -- Roč. 41, 1901, č. 19, 19. 1.
Annotation: O spisovatelových návštěvách v Čechách a jeho stycích s K. H. Borovským, P. J. Šafaříkem a dalšími literáty, jím vypsané ceny na české...
Article
10
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Naše zprávy. -- Roč. 1, 1939, č. 52, 12. 8., s. 8.
Annotation: Sloupky o Verlainovi, Mallarméovi a Leconte de Lisleovi.
Article
11
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Tíopičův sborník. -- Roč. 10, 1922/1923, sv. 6, 9. 3. 1923., s. 266–274
Annotation: Tištěno jako originál.
Article
12
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 278, 3. 6., s. 2–4
Article
13
...Vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 595, 25. 11., s. 1.
Annotation: Ze vzpomínek Viléma Gablera, uveřejněných v Osvětě r. 1896.
Article
14
...Jubilejní vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Svoboda. -- Roč. 2, 1868, č. 11, 10. 6., 25. 6., s. 365-369., s. 327-328; č. 12
Annotation: I. O událostech v pražské revoluci před dvaceti lety; slovanský sjezd; rokování studentů v Karolinu; mše 12. 6.; počátek bojů. II. Stavění...
Article
15
...Válečné vzpomínky...
původní lístek v RETROBI
In: Zvon. -- Roč. 37, 1936/1937, č. 41/42, 30. 6. 1937, s. 567-570.
Article
16
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 27-29
Annotation: Vzpomínka na první setkání, společné cestování a působení v souboru písní a tanců se Z. Salivarovou.
Article
17
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 22
Annotation: Vzpomínka na L. Horáčka a založení nakladatelství Paseka 9. 12. 1989. První knihou, již Paseka vydala, byl "Krvavý román" J. Váchala.
Article
18
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Halase z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
19
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 3
Annotation: Vzpomínka na P. Lébla při příležitosti dvacátého výročí úmrtí.
Article
20
...vzpomínky fd133830 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka na rozhlasového pracovníka a literárního vědce T. Sedláčka, který zemřel 11. 12. 2019 a který pro rozhlas připravil mj. četbu z...
Article