By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 1, s. 113-115
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 1, s. 108-111
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 132-133
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 130-131
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 126-129
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 124-126
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
8
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
9
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 69-79
Annotation: Studie se zabývá quasi-argumentačními narativními strategiemi v esejích V. Havla, R. Barthese a románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
10
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 155-158
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 158-162
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article
12
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 162-164
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 168-169
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 2
Annotation: Úvodník k monotematickému číslu "Nespoľahlivý rozprávač interdisciplinárne".
Article
15
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 3-16
Annotation: Studie analyzuje naratologickou kategorii nespolehlivosti ve vztahu k základním doménám, v rámci nichž tento pojem definuje postklasická naratologie....
Article
16
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 17-30
Annotation: Studie zaměřená na problematiku nespolehlivosti narativního textu. Autor navazuje na naratologické práce, které pokládají fikční a historický...
Article
17
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 76-91
Annotation: Studie se zabývá nespolehlivým vyprávěním ve třech prozaických textech Ladislava Fukse z 60. let 20. století. Přestože vyprávěcí způsoby...
Article
18
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 92-104
Annotation: Cílem studie je analyzovat narativní strategie románu J. Kratochvila a z dané analýzy vyvodit závěry, které se budou týkat kategorie spolehlivosti/nespolehlivosti...
Article
19
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 117-123
Annotation: Autor studie pojímá nespolehlivost jako interpretační rámec, který však lze přijmout pouze tehdy, obsahuje-li narativní text nesrovnalosti, které...
Article
20
Article resource: '; ...World Literature Studies...
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 152-155
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article