By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 74-76
Annotation: Článek o výstavách muzea ve Velkém Meziříčí, mj. výstava "Tanec života v knihách Jakuba Demla", která se konala u příležitosti 50. výročí...
Article
2
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 84-85
Annotation: Recenze na soubor medailonů o osobnostech kulturního života Vysočiny, který sestavila V. Rudolfová.
Article
3
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 93-94
Annotation: Vzpomínkový článek o komeniologovi, regionálním historikovi a kronikáři L. Mazáčovi.
Article
4
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 123-126
Annotation: Studie o dopisu V. Nezvala.
Article
5
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 19, 2015, s. 141-143
Annotation: Biografická studie o J. Vrbovi.
Article
6
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 3, 1999, s. 33-47
Annotation: Studie s kapitolami Knihy a knihovny v měšťanských domácnostech, Knihařské řemeslo, Tiskař Štěpán Šefránek.
Article
7
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 3, 1999, s. 48-65
Annotation: Studie; mj. o stycích J.S.M. s A.V. Šemberou a F. Skopalíkem.
Article
8
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 6, 2002, s. 150-153
Annotation: Studie s kapitolami První kontakty, Masarykovy dopisy Leandru Čechovi.
Article
9
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 6, 2002, s. 174-176
Annotation: Recenze dvou knižních prací o historické události.
Article
10
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 6, 2002, s. 192
Annotation: Medailon k padesátinám.
Article
11
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 7, 2003, s. 69-86
Annotation: Studie.
Article
12
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 7, 2003, s. 198-199
Annotation: Medailon.
Article
13
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 9, 2005, s. 168-171
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 9, 2005, s. 182-183
Annotation: Medailon s výběrovou bibliografií historického a překladatelského díla B.D.
Article
15
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 5, 2001, s. 253-254
Annotation: Medailon publicisty (pedagogika, národohospodářství), esejisty a překladatele, uvádějící autorovy pseudonymy a časopisy s jeho příspěvky;...
Article
16
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 5, 2001, s. 239-240
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 1, 1997, s. 59-67
Annotation: Studie o díle vydavatele lesnické literatury a odborného časopisu Háj (1872-1924, s četnými beletristickými přílohami).
Article
18
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 4, 2000, s. 165-174
Annotation: Studie o díle autorky povídek a národopisných a přírodopisných črt.
Article
19
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 4, 2000, s. 198
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Západní Morava...
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 4, 2000, s. 213-214
Annotation: Medailon autora mj. několika statí o O. Březinovi; s výběrovou bibliografií jeho díla.
Article