By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Z...
In: Z. -- s. 192-199
Annotation: Doslov komentující dosavadní vydávání Klímova díla, zejména zahájený projekt kritického vydání Sebraných spisů L. K. (editorka E. Abrams,...
Book Chapter
2
Article resource: '; ...(Z)povídání z cest...
In: (Z)povídání z cest. -- přední a zadní záložka
Annotation: Doslov k souboru (nejen cestopisných) příběhů, navazujícímu na autorovu knihu Cestopisy, místopisy, povahopisy (Velehrad, Ottobre 12 2003); s autorským...
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Z návrší...
In: Z návrší. -- nestr.
Annotation: Doslov; - s komentářem J. Ptáčka o autorce výtvarného doprovodu.
Book Chapter
4
Article resource: '; ......z rukopisu...
In: ...z rukopisu. -- S. 17
Annotation: Drobný tisk vydaný k 75. narozeninám B. H. obsahuje kapitoly z dosud nepublikovaného rukopisu týkajícího se jeho vstupu do literatury a nepodepsaný...
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Z domoviny...
In: Z domoviny. -- S. 81-85
Annotation: Závěrečná poznámka.
Book Chapter
6
Article resource: '; ...Z Javoriny...
In: Z Javoriny. -- s. [147]
Annotation: Svazek obsahuje deníkové texty Z Javoriny pro Filipa (s. 7-121) a oddíl vesměs dosud nepublikovaných textů Janek (s. 123-144).
Book Chapter
7
Article resource: '; ...Záznamy Z...
In: Záznamy Z. -- s. [119]
Annotation: Biografická poznámka o autorce (s fot.).
Book Chapter
8
Article resource: '; ...Z nedávna...
In: Z nedávna. -- s. 271-293
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Z domoviny...
In: Z domoviny. -- s. 53-56
Book Chapter
10
Article resource: '; ...Z Pamětí...
In: Z Pamětí. -- s. 28
Annotation: Ediční poznámka k výboru z Pamětí J. Macouna; - s poznámkou O autorovi (s. 29).
Book Chapter
11
Article resource: '; ...Z cest......
In: Z cest.... -- zadní záložka
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi k jeho deníkovému dopisu z amerických cest podniknutých během pobytu v USA (New York, Chicago, Bethlehem).
Book Chapter
12
Article resource: '; ...Poesie Z...
In: Poesie Z. -- s. 200-208
Annotation: Doslov - portrét M. E. k souboru jeho 5 básnických sbírek (veškeré autorovo autorizované básnické dílo); s přehledem jeho díla beletristického,...
Book Chapter
13
Article resource: '; ...Deník z Evropy a z Ameriky...
In: Deník z Evropy a z Ameriky. -- s. 5-6
Annotation: Autorský úvod k souboru veršů (s. 7-66); kniha dále obsahuje oddíly: Články a dopisy (s. 67-114); Výbor vět (s. 115-123); Úvahy (s. 124-128);...
Book Chapter
14
Article resource: '; ...Obrázky z domova i z ciziny...
In: Obrázky z domova i z ciziny. -- S. 570-589
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
Article resource: '; ...Ozvěny z dávnověku. Ozvěny z nedávna...
In: Ozvěny z dávnověku. Ozvěny z nedávna. -- s. 5-7
Annotation: Autorčina předmluva.
Book Chapter
16
Article resource: '; ...Podlaha z trávy, strop z hvězd...
In: Podlaha z trávy, strop z hvězd. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce (s její fot.); se seznamem titulů vydaných v nakladatelství Eroika (zadní záložka).
Book Chapter
17
Article resource: '; ...Pověsti z Pardubicka a z Hradecka...
In: Pověsti z Pardubicka a z Hradecka. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva; s poznámkou Profil autorů (s. 245); otec a syn Linhartovi vycházeli ve svém souboru z děl sběratelů, vlastivědných pracovníků a...
Book Chapter
18
Article resource: '; ...Verše z pohody i z nepohody...
In: Verše z pohody i z nepohody. -- ISBN 978-80-86446-46-2. -- S. 45
Annotation: Biografický doslov o autorovi.
Book Chapter
19
Article resource: '; ...Verše z pohody i z nepohody...
In: Verše z pohody i z nepohody. -- ISBN 978-80-86446-46-2. -- S. 46
Annotation: Ediční poznámka k souboru básní vydanému z autorovy pozůstalosti.
Book Chapter
20
Article resource: '; ...Posel z Prahy...
původní lístek v RETROBI
In: Posel z Prahy. -- R. 1857
Article