By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 91, 19. 4., s. 6
Annotation: Referát o výstavě Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900.
Article
2
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: Referát o 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
3
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 121, 24. 5., s. 20
Annotation: Recenze; též o překladateli.
Article
4
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 127, 31. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 153, 30. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 146, 22. 6., s. 12
Annotation: O kulturních akcích provázejících výročí spisovatele; nyní k 110. výročí úmrtí (20. 6.).
Article
7
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 185, 9. 8., s. 10
Annotation: Rozhovor s autorem knih s přírodní tematikou; též o: Tomeček Jaromír.
Article
8
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 180, 12. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 189, 13. 8., s. 11
Annotation: Recenze publikace: Vacková Jaroslava, Božena Němcová v hudbě vydané: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.
Article
10
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 189, 13. 8., s. 11
Annotation: O nejstarších hradeckých knihách a prvních tiskařích.
Article
11
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 191, 16. 8., s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedkyní Nadace pro záchranu Národní knihovny.
Article
12
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 194, 19. 8., s. 9
Annotation: Medailón historika a archiváře; k 20. výročí úmrtí 22. 8.
Article
13
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 169, 21. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 174, 27. 7., s. 12
Annotation: Referát o výstavě rukopisů a dalších cenných tisků z knihovny Vyšehradské kapituly (Praha, Lobkovický palác, červenec-srpen 1994).
Article
15
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 197, 23. 8., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
16
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 200, 26. 8., s. 9
Annotation: Nekrolog.
Article
17
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 203, 30. 8., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 204, 31. 8., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 205, 1. 9., s. 6
Annotation: Referát o festivalu věnovaném životu a dílu J. O. (2. 9. 1994).
Article
20
Article resource: '; ...ZN noviny...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 207, 3. 9., s. 7
Annotation: Referát o 1. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora.
Article