By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 7-11
Annotation: Stať o próze J. Čapka "Kulhavý poutník".
Article
2
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 12-27
Annotation: Studie o skotském básníkovi a překladateli E. Muirovi, který byl v dlouhodobém kontaktu s československou kulturou a několikrát pobýval v Československu...
Article
3
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 28-49
Annotation: Studie o K. Čapkovi a jeho zájmu o kaktusy a kaktusářství, které se pro něj staly též literární inspirací, např. pro povídku "Ukradený kaktus"....
Article
4
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 50-53
Annotation: Úvaha o aspektech ne-lidského v dramatu K. Čapka "R. U. R.".
Article
5
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2019, č. 57, s. 54-57
Annotation: Úvaha o fejetonu K. Čapka "Výstava psů", který poprvé vyšel roku 1930 v Lidových novinách a poté v knize "Měl jsem psa a kočku".
Article
6
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 13-25
Annotation: Studie o "inscenačních rozpacích" nad Čapkovým dramatem.
Article
7
8
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 38-43
Annotation: Rozhovor, především o inscenaci Čapkovy hry a režisérově vztahu k jeho dílu.
Article
9
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 44-53
Annotation: Studie.
Article
10
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 5-12
Annotation: Životopisná studie.
Article
11
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 55-56
Annotation: Dvě poznámky ke studii z předchozího čísla a odpověď jejího autora.
Article
12
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2012, č. 50, s. 57-58
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorech studií z tohoto čísla.
Article
13
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 1-2
Annotation: Poznámka k otištěné předmluvě.
Article
14
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 3-12
Annotation: Studie o pěti číslovaných částech; zkrácená verze kapitoly autorčiny doktorské práce Avantgarde, Zvilisationskritik und Pragmatismus in Karel...
Article
15
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 13-24
Annotation: O opisu citátů z Flaubertovy korespondence a konspektu odborné antropologické knihy v studentských denících K.Čapka (1913-15), dokládajících...
Article
16
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 24-30
Annotation: Studie.
Article
17
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 31-39
Annotation: Studie.
Article
18
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 40-44
Annotation: Recenze monografie obsahující mj. kritiku J. Mukařovského, strukturalismu a V. Černého; připojeny dvě holandské recenze Čapkovy reportáže.
Article
19
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 50-58
Annotation: O původu textů J. Čapka Moje první vzpomínka a Jedno k druhému a jejich otiscích.
Article
20
Article resource: '; ...Zpravodaj Společnosti bratří Čapků...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 59-78
Annotation: Soupis obsahující i tituly v Thieleho soupisu z cenzurních důvodů neuvedené.
Article