By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
kultury » kultura, kulturni
1
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 3-4
Annotation: Nekrolog; s poznámkou Projev spisovatelky V. A. při smutečním obřadu 13. 2. 1997 v motolském krematoriu.
Article
2
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 10-11
Annotation: Kulturně-politická úvaha; v anketě Je kultura třídní.
Article
3
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 11-12
Annotation: Kulturně-politická úvaha; v anketě Je kultura třídní.
Article
4
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 14-15
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám 3. 3.
Article
5
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 2, duben, s. 1-4
Annotation: Referát, zejména o zaslaném, ale neproneseném příspěvku A. Mikuláška.
Article
6
Article resource: '; ...Zpravodaj výboru národní kultury...
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 2, duben, s. 4
Annotation: Medailon k 90. výročí narození 9. 7.; s otištěním výboru z Lacinových epigramů z let 1991-93 (s. 4-7).
Article
7
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 17
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
9
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 4, prosinec, s. 4
Annotation: O přednášce Božena Němcová a současnost, proslovené 18. 10.; připojen děkovný dopis Výboru národní kultury přednášejícímu.
Article
10
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 4, prosinec, s. 24
Annotation: Zpráva o úmrtí prozaika.
Article
11
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 3, září, s. 7
Annotation: Datováno Praha, 26. 5. 2004.
Article
12
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 3, září, s. 14-15
Annotation: Medailon s otištěnými verši A. Travěnce.
Article
13
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 3, září, s. 25-28
Annotation: Úryvek z připravované knihy vzpomínek; se závěrečnou redakční poznámkou.
Article
14
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
15
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 19-20
Annotation: Dva medailony a nekrolog: L. Novomeský - mezi vrcholy slovenské poezie, Prozaické dílo Antonína Zápotockého, Odešel Jaromír Dvořák...
Article
16
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 27-29
Annotation: Studie; s poznámkou Příspěvek, který z technických důvodů nemohl být přednesen na letošní Václavkově Olomouci.
Article
17
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 31-32
Annotation: O významu autora románu Jak se kalila ocel (česky 1936) pro českou literaturu.
Article
18
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 17-18
Annotation: Příspěvek v anketě O kultuře nedávné minulosti a o tom, jak dál.
Article
19
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 19-20
Annotation: Medailon; předneseno před promítáním filmu Bílá nemoc v kině Ponrepo v lednu 2005.
Article
20
Article resource: '; ...Zpravodaj Výboru národní kultury...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 29
Annotation: Rozhovor s připojenou bibliografickou poznámkou Vydané knihy a sbírky (s. 30).
Article