By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...analýzy fd187835 czenas...
In: Literární fórum. -- Roč. 16, 2018, č. 2, 20. 6., s. 25
Annotation: Autorka se zamýšlí nad lidovou písní "Rosenka", jež je k úvaze připojena.
Article
2
...analýzy fd187835 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 195-198
Annotation: Rozbor několika úryvků z básní Jaroslava Vrchlického s tematikou rodného kraje vzniklých v době básníkova pobytu v Čisté u Rakovníka.
Article
3
...analýzy fd187835 czenas...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, leden/únor, s. 46-47
Annotation: Rozbor poezie J. Wolkra.
Article
4
...analýzy fd187835 czenas...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 4, duben, s. 237-239
Annotation: Autor reaguje na článek M. Česala (Film a doba, roč. 3, 1957, č. 1, leden, s. 17-20) týkajícího se realistického versus stylizovaného pojetí...
Article
5
...analýzy fd187835 czenas...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [4], příl. Slezská tvorba, č. 4, s. 68-73
Annotation: Rozbor próz F. Směji.
Article
6
...analýzy fd187835 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1336-1347
Annotation: Rozbor povídky Krásná Tortiza Jana Drdy, již autor označuje za "lidovou povídku určenou k hlasitému čtení". Článek je úryvkem z rozsáhlejší...
Article
7
...analýzy fd187835 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1373-1374
Annotation: Rozbor básně "Lenin" Konstantina Biebla.
Article
8
...analýzy fd187835 czenas...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 10-12
Annotation: Kritický rozbor.
Article
9
...analýzy fd187835 czenas...
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 10, 1955, č. 10, 14. 12., s. 152-153
Annotation: Autor srovnává překlady románu čínské spisovatelky Ting Ling.
Article
10
...analýzy fd187835 czenas...
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 14, 1959, č. 9, listopad, s. 179-180
Annotation: Poznámky k překladům Firdausího.
Article
11
...analýzy fd187835 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 38, 1955, č. 9/10, prosinec, s. 297-307
Annotation: Článek je věnován jazykovým prostředkům použitým v románě Život a dílo skladatele Foltýna, zejm. prostředkům, kterými K. Čapek popisuje...
Article
12
...analýzy fd187835 czenas...
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 5 (80), 1957, č. 2, listopad, s. 253-257
Annotation: Autor shrnuje bádání Otakara Hostinského, Vladimíra Gregora a svoje o Josquinově Muzice. Za autora Muziky označuje Jana Facilise.
Article
13
...analýzy fd187835 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 33, 1949, s. 121-127
Article
14
...analýzy fd187835 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 32, 1948, č. 4/5, s. 85-94
Annotation: Autorka rozebírá, jak M. Pujmanová využívá lexikálních prvků k charakterizování literárních postav a jak se v tomto ohledu její prózy vyvíjí.
Article
15
...analýzy fd187835 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 32, 1948, č. 4/5, s. 61-71; č. 6/7, s. 101-108
Annotation: Při rozboru nářečních prvků v díle K. Světlé se autorka věnuje hláskosloví, tvarosloví a slovní zásobě včetně obratů, vazeb a rčení....
Article
16
...analýzy fd187835 czenas...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 32, 1948, č. 6/7, s. 126-130
Annotation: Autorka prezentuje svou frekvenční analýzu románu Život a dílo skladatele Foltýna.
Article
17
...analýzy fd187835 czenas...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 1, leden, s. 17-20
Annotation: Rozbor. Autor srovnává realistické pojetí pohádky "Pyšná princezna", stylizaci a nadsázku pohádky "Obušku, z pytle ven!" a uzpůsobení fabule...
Article
18
...analýzy fd187835 czenas...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 2, únor, s. 122-127
Annotation: Rozbor animovaného filmu J. Trnky Staré pověsti české. Autor se mj. věnuje hudbě od V. Trojana.
Article
19
...analýzy fd187835 czenas...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 14-19
Annotation: Rozbor díla, zaměřený mj. na jeho surrealistické prvky; s připojenou biografickou poznámkou o autorce.
Article
20
...analýzy fd187835 czenas...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 6, červen, s. 390-394
Annotation: Rozbor loutkového filmu Dobrý voják Švejk.
Article