By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...bio-bibliografické poznámky...
In: Chalupáři : nová generace. -- S. 258
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot.); s bibliografickou poznámkou o použitých citacích (s. 256).
Book Chapter
2
...bio-bibliografické poznámky...
In: Tatínku, máme tě rádi. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s výběrovou bibliografií autora (s. 297-300).
Book Chapter
3
...bio-bibliografické poznámky...
In: Místa ve tmě. -- S. 209-210
Annotation: Bibliografická poznámka s poděkováním; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (4. s. obálky).
Book Chapter
4
...bio-bibliografické poznámky...
In: Propast. -- S. [77]
Annotation: Bibliografická poznámka o zdrojích citací v textu; s bio-bibliografickými poznámkami o autorce textu (s. [82]) a autorovi ilustrací (3. s. obálky).
Book Chapter
5
...bio-bibliografické poznámky...
In: Vzpoura pokořených andělů. -- S. [223]
Annotation: Bibliografická poznámka o autorových knihách; s bio-bibliografickou poznámkou o něm (zadní záložka volné obálky, s jeho fot.).
Book Chapter
6
...bio-bibliografické poznámky...
In: Texty o domě a událostech. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; se soupisem knih z edice (s. [77]-[79]).
Book Chapter
7
...bio-bibliografické poznámky...
In: Byl jednou jeden svatý král. -- S. 225-226
Annotation: Bibliografická poznámka; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
8
...bio-bibliografické poznámky...
In: Mezi večernicí a jitřenkou. -- S. 112
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s další bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka).
Book Chapter
9
...bio-bibliografické poznámky...
In: Tanec skal. -- S. 136
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s obdobnou poznámkou o ilustrátorce (s. 137) a bibliografickou poznámkou se seznamem knih autorky Věry Kopecké...
Book Chapter
10
...bio-bibliografické poznámky...
In: Podlaha z trávy, strop z hvězd. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce (s její fot.); se seznamem titulů vydaných v nakladatelství Eroika (zadní záložka).
Book Chapter
11
...bio-bibliografické poznámky...
In: Policejní zápisník c. k. komisaře Pobudy. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s bibliografickou poznámkou o vydaných knihách s případy komisaře Pobudy (s. 286).
Book Chapter
12
...bio-bibliografické poznámky...
In: Ofenziva českých zemí. -- S. [4]
Annotation: Seznam knih vydaných v uvedené edici; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
13
...bio-bibliografické poznámky...
In: Sv. Outdoor. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s uvedenou bibliografickou poznámkou.
Book Chapter
14
...bio-bibliografické poznámky...
In: Celou noc velmi silně štěbetalo vodní ptactvo. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s uvedenou bibliografickou poznámkou.
Book Chapter
15
...bio-bibliografické poznámky...
In: Ariadnina nit. -- S. 91
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorovi a ilustrátorovi; se seznamem knih dosud vyšlých v edici (s. 93-94).
Book Chapter
16
...bio-bibliografické poznámky...
In: Duté vypouklému. -- S. [111]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
17
...bio-bibliografické poznámky...
In: Autismus & Chardonnay. Pozdní sběr. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
18
...bio-bibliografické poznámky...
In: Milost v nemilosti. -- S. 98
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
19
...bio-bibliografické poznámky...
In: Stíny kopretin. -- S. 65-67
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s obdobnou poznámkou o ilustrátorce (s. 68-69).
Book Chapter
20
...bio-bibliografické poznámky...
In: Čekání na jaro. -- S. 50
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter