By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
biografie » bibliografie
1
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 2, 1862, č. 12, 20. 3., s. 90-91.
Annotation: Savonarola, Gurolamo.
Article
2
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 1, 1881, č. 3, 31. 10., s. 51; č. 4, 10. 11., s. 72-73; č. 8, 20. 12., s. 144-146.
Annotation: I. Karel Leger narodil se 22. září 1859 v Kolíně. Pseud. Lenský. II. František Mnohoslav Vrána. III. Bohdan Jelínek. Stručně o životě a tvorbě...
Article
3
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 1, 1881, č. 4, 10. 11., s. 72-73.
Annotation: František Mnohoslav Vrána, pseud. Miloš Velenský, narodil se 5. 12. 1853 v Němčicích na Hané. Přehled literární činnosti. Vrána, František...
Article
4
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Urbánkův věstník bibliografický. -- Roč. 2, 1881, č. 3, 12. 4., s. 82.
Annotation: Bernard Alois Brousek, zemřel ve Smržovce u Liberce dne 10. ledna 1880. Narozen 20. 8. 1847 ve Dvoře Králové. V rukopise zachovány 2 jeho básně,...
Article
5
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 1, 10. 1., s. 10-12.
Annotation: Matiáš Blažek narodil se roku 1844 v Hrdějicích u Českých Budějovic. Od roku 1875 je profesorem ústavu ke vzdělání učitelů v Brně. Mimo...
Article
6
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 2, 25. 1., s. 45-46.
Annotation: Jan Tůma narodil se dne 16. 2. 1846 v Benešově. Je profesorem v Domažlicích. Vydal Básně, anonymně přispíval do klatovského Šumavana povídkami...
Article
7
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 3, 10. 2., s. 74-76.
Annotation: Bohumila Klimšová se narodila dne 15. 12. 1851 v Poličce. Její sestra manželkou Františka Zákrejse. Výčet prací. Své překlady z fr. nepodpisovala....
Article
8
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 4, 25. 2., s. 96-98.
Annotation: Jan Nečas narodil se 25. 12. 1849 v Studnicích u Nového města na Moravě. Od roku 1881 žije ve Vyškově. Přehled prací původních i překladů...
Article
9
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 7, 10. 4., 25. 4., s. 195-196., s. 171-172; č. 8
Annotation: Otakar Jedlička narodil se dne 22. 12. 1845 na Královehradecku v Hořiněvsi. Při bohaté činnosti žurnalistické byl promován na lékaře roku 1875....
Article
10
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 10/11, 25. 5., s. 261-263.
Annotation: František Mathon narodil se 9. 2. 1828 ve Slavětíně u Litovle. Studia, pobyt v Rijece, ředitelem německé vyšší reálky v Brně. Pod pseudonymem...
Article
11
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Studentské listy. -- Roč. 2, 1882, č. 13, 10. 7., 10. 8., s. 348-349., s. 317-319; č. 14/15
Annotation: František August Slavík narodil se 29. 8. 1846 v Domašíně. Žije v Táboře. Přehled díla. Slavík, František August.
Article
12
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Literární obzor. -- Roč. 1, 1882/1883, č. 1, 1. 10. 1882, s. 6-7.
Annotation: Irma Geisslová narodila se 6. 7. 1855 v Pešti. Autor ji pokládá za zakladatelku "poesie nádražní". Geisslová, Irma.
Article
13
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: ČČM. -- Roč. 78, 1904, sv. 2, s. 350-351.
Annotation: Životopisné dodatky o Valentinu Fernandezovi, rodem z Moravy.
Article
14
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Zvon. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 25, 9. 3. 1932, s. 344–346.
Article
15
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Česká Thalia. -- Roč. 1, 1867, č. 14, s. 131–132, červenec; č. 16, s. 148–150, srpen.
Annotation: Podrobný životopis Davida Garrika, slavného anglického herce, 1716-1779; též o jeho literární činnosti v oboru dramatické literatury. - Podle...
Article
16
...Biografie...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 1, 1873, s. 226–227.
Annotation: Vylíčení Byronova poměru k Terese Giucciolli.
Article
17
by Schübler, Walter, 1963-
Published Göttingen : Wallstein Verlag, 2018.
...biografie fd131909 czenas...
Annotation: Biografie rakouského spisovatele Antona Kuha zahrnuje též popis německojazyčného kulturního prostředí první poloviny 20. století (včetně zmínek...
Book
18
by Kříž, Jaroslav, 1987-
Published Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2019.
...biografie fd131909 czenas...
Annotation: Biografie představuje turnovského cestovatele a dobrodruha Čeňka Paclta a popisuje vznik moderního českého cestovatelství; se Seznamem lodních...
Book
19
...biografie fd131909 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 161-163
Annotation: Biografický portrét středoškolského učitele a jazykovědce R. Schamse.
Article
20
...biografie fd131909 czenas...
Annotation: Stručná biografie.
Book