By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Diskuse...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 347, 12. 7., s. 7.
Annotation: Souhlasný diskusní příspěvek k článku J. Zubatého, uveřejněnému v Naší řeči XI., 7, kterým J. Z. podrobil kritice polemickou brožuru Fr....
Article
2
...diskuse fd131932 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 14
Annotation: Polemika nad vývojem časopisu "Psí víno", jeho konci coby tištěného periodika a pokračování už jen jako periodika internetového.
Article
3
...diskuse fd131932 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 20, 27. 11., s. 10-12
Annotation: Diskuse o proměnách současného divadla.
Article
4
...diskuse fd131932 czenas...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 111-112
Annotation: Rekonstrukce debaty historiků a spisovatelů "Slováci a Česi v roku osumnástom" o vzniku republiky, zejména pak o M. R. Štefánikovi a možnostech...
Article
5
...diskuse fd131932 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 7, březen, s. 571-575
Annotation: Záznam debaty členů Společnosti (Societas incognitorum eruditorum secunda) nad různými texty z lednového vydání Act.
Article
6
...diskuse fd131932 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 7, březen, s. 409-411
Annotation: Záznam diskuse nad říjnovým vydáním Act.
Article
7
...diskuse fd131932 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 8, duben, s. 479-483
Annotation: Záznam diskuse nad prosincovým vydáním Act.
Article
8
...diskuse fd131932 czenas...
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1988, č. 11, červen, s. 7-51
Annotation: Záznam diskuse na téma "srpen 1968", události, které ho předcházely a následovaly, datováno: V Praze 21. března 1988; s medailonky účastníků...
Article
9
...diskuse fd131932 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 12, říjen 1952, s. 374-378
Annotation: Rozbor učebnice od brněnských učitelů.
Article
10
...diskuse fd131932 czenas...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 1. 11. 2018
Annotation: Autor reaguje na recenzi M. Kosáka "Ke Spisům Ladislava Grosmana", která vyšla v internetovém časopise Kanon 18. 10. 2018.
Article
11
...diskuse fd131932 czenas...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 269, 19. 11., s. 2
Annotation: Reakce na článek J. Lipovského o literárním braku (in: Zemědělské noviny 1947, č. 245, 19. 10., s. 2) a o (ne)zařazování takto označovaných...
Article
12
...diskuse fd131932 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 171-172
Annotation: Autor reaguje na svůj příspěvek a reakci S. Křupky na něj, jež byly uveřejněny v časopise Plamen (1960, č. 3 a č. 5), a přehodnocuje pojem...
Article
13
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 9, 28. 2., s. 3
Annotation: Příspěvek ředitele Hlavní správy vydavatelství k diskusi probíhající na stránkách Kultury od č. 1/1957. Týká se zásobení předvánočního...
Article
14
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek o současné renesanci folkloru.
Article
15
...diskuse fd131932 czenas...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 129-130
Annotation: Autor se zamýšlí nad stavem soudobé divadelní kritiky.
Article
16
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 43, 23. 10., s. 7
Annotation: Příspěvek do dlouhodobé diskuse.
Article
17
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 44, 30. 10., s. 7
Annotation: Výbor z příspěvků čtenářů do dlouhodobé diskuse.
Article
18
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek v Majakovského řečnickém stylu do aktuální diskuse o satiře.
Article
19
...diskuse fd131932 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 7
Annotation: Příspěvek do probíhající diskuse.
Article