By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
dokumenty » dokumentu
1
...církevní dokumenty...
online
Webarchiv
In: Lázeňský host příloha [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, s. 119-143
Annotation: Překlad textu z kodexu z Nag-Hammádi publikovaného původně C. G. Jungem s doslovem Z. Kratochvíla vysvětlujícím původ a obsah textu, na konci...
Article
2
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 143-145
Annotation: Stanovy.
Article
3
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 23. 1., s. 9
Annotation: Celostránkový soubor článků a anket, dokumentující případ, vyvolaný vydáním překladu knihy Cooking with Cannabis v nakladatelství Votobia.
Article
4
...dokumenty fd132064 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 6, 18. 3., s. 12
Annotation: Otištění korespondence J. Wericha a Krajské prokuratury v Pardubicích z let 1958-59 vyvolané denunciantským článkem Poznámka o Čertu, jenž...
Article
5
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, 5. 4., s. 7-8
Annotation: Dokument.
Article
6
...dokumenty fd132064 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 17, 24. 4., s. 3
Annotation: O jednání pléna ÚV SČSS na Dobříši 21. - 22. 4. a personálním složení svazu a jeho orgánů.
Article
7
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 108, březen, s. 7
Annotation: Zápis ze schůze konané 9. 2. 2013 v Národním muzeu v Praze.
Article
8
...dokumenty fd132064 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 1-2
Annotation: Doplněno Zprávou ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. spisovatelů (s. 1) v Dobříši 17. - 18. 5. o svolání celostátní konference o současné...
Article
9
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 8, s. 1256-1258
Annotation: Čtyři dopisy z korespondence mezi Aloisem Jiráskem a Mikolášem Alšem z let 1874-1894; bez poznámkového aparátu.
Article
10
...dokumenty fd132064 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 1
Annotation: Dokument obsahující mj. položku V oboru písemnictví (s uvedením děl oceněných autorů).
Article
11
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 297-300
Annotation: Dopis básníkovi P. Křičkovi redigujícímu sbírku prózy v Družstevní práci o vzniku své knihy Pole neorané, psáno v Trnavě 1.10.1931.
Article
12
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 299-300
Annotation: Dopis básníku Janu Aldovi k 50. narozeninám.
Article
13
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1947
Annotation: Otištění posudku J. Plachty námětu na film "Haškovy povídky" na motivy povídek Jaroslava Haška.
Article
14
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 160-165
Annotation: Ukázky z korespondence K. Biebla, v nichž básník vyjadřuje kladný vztah k socialismu, s krátkým komentářem.
Article
15
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2012, č. 2, s. 83-87
Annotation: Zápis obsahuje informace k činnosti SČB v roce 2012 a výhled do roku 2013.
Article
16
...dokumenty fd132064 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 24, 13. 6., s. 5
Annotation: Text přijatého usnesení rozšířeného plenárního zasedání sekce kritiků SČS na Dobříši 5. - 7- 6. 1953.
Article
17
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 217-218
Annotation: Dopis básníka A. Ráže K. Bieblovi s komentářem.
Article
18
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Masarykův lid. -- Roč. 11, 2005, č. 2, červen, s. 39
Annotation: Fotokopie 1. strany přetisku eseje v exilových Československých novinách, prosinec 1955, s. 12; v rubrice Z archivu Franty Klátila.
Article
19
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2005, č. 78, září, s. 10
Annotation: Komentovaný otisk (vedle faksimile a "diplomatického" přepisu i "překlad" do srozumitelné češtiny) jazykově žertovného dopisu J. Čapka švagrovi...
Article
20
...dokumenty fd132064 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 44, 4. 11., s. 2
Annotation: Prohlášení.
Article