By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...dopisy...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. [1], 1971, č. 1, leden, s. 22
Annotation: Dopis, v němž autor vysvětluje svoje rozhodnutí k sebevraždě.
Article
2
...Dopisy...
původní lístek v RETROBI
In: Světozor. -- Roč. 21, 1886/1887, č. 35, 22. 7. 1887, s. 554-555; č. 36, 29. 7., s. 571-574; č. 37, 5. 8., s. 587-588; č. 38, 12. 8., s. 603-604; č. 39, 19. 8., s. 614-615; č. 40, 26. 8., s. 631-634; č. 41, 2. 9., s. 651-654; č. 42, 9. 9., s. 662-663.
Annotation: Otištěny dopisy Aloise Vojtěcha Šembery, mimo jiné o pobytu Pavla Josefa Šafaříka na Moravě, o mluvnicích českoněmeckých Žáka a Čelakovského...
Article
3
...Dopisy...
původní lístek v RETROBI
In: Ženský svět. -- Roč. 27, 1923, č. 1–2, 10. 2., s. 4–7.
Annotation: I. Menandros Glykeře; II. Glykera Menandrovi.
Article
4
...3 dopisy...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 58, 1931/1932, č. 2, 15. 12., s. 88–90.
Annotation: Dva Alšovy listy Jiráskovi a jeden Jiráskův z roku 1874.
Article
5
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [6], červen, s. 14
Annotation: Dopis A. Lisové, manželky politického vězně L. Lise, u příležitosti "Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce" konaném...
Article
6
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [10], říjen, s. 1
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77, v němž gratulují L. Wałęsovi k obdržení Nobelovy ceny míru a vyzdvihují jeho práci v rámci Solidarity.
Article
7
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [9], září, s. 1-2
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 československému generálnímu prokurátovi, v němž žádají, aby byl pro svůj špatný zdravotní stav z vězení propuštěn...
Article
8
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [10], říjen, s. 9-10
Annotation: Dopis č. 40 z Valdic manželce Julianě zmiňující její nedávnou návštěvu. Na své věznění reaguje pisatel několika literárními reminiscencemi...
Article
9
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [2], únor, s. 5-8
Annotation: Dopis generálnímu prokurátorovi, v němž upozorňují na nedodržování lidských práv ve vězení i mimo něj. Konkrétně upozorňují na případ...
Article
10
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [3], březen, s. 17
Annotation: Dopis stěžující si na postup policejních složek, které Pukalíka nezákonně zadržely, dopustily se vůči němu fyzického násilí a zabavily...
Article
11
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [6], červen, s. 7-8
Annotation: Dopis prezidentu Husákovi na podporu opět vězněného kulturního a politického akvitisty L. Lise. K textu připojili svůj dopis britští vědci...
Article
12
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 8-9
Annotation: Dopis generálnímu prokurátorovi, jemuž si pisatel stěžuje na nezákonný postup bezpečnostních složek. Tyto jej v srpnu odvezly z pracoviště...
Article
13
...dopisy fd185178 czenas...
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 33-39
Annotation: Soubor dopisů.
Article
14
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 1
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77, který udělil Cenu Jana Palacha filozofickému semináři Ladislava Hejdánka....
Article
15
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 2-3
Annotation: Dopis prezidentu republiky v reakci na zásah policejních složek během promítání československých filmů (mimo distribuci) u manželů Ševčíkových...
Article
16
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 4-6
Annotation: Dopis budapešťskému fóru konaném ve spojitosti s helsinskou konferencí. V dopise českoslovenští spisovatelé a mluvčí Charty 77 popisují kulturní...
Article
17
...dopisy fd185178 czenas...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 19.-25. 2., s. 6
Annotation: Dopis, ve kterém čtenář připomíná postavu J. Š. Baara u příležitosti 140. výročí narození spisovatele.
Article
18
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8. - 28. 1., s. 2
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 rodině J. Seiferta v den básníkova úmrtí. Charta 77 vyslovuje obdiv jeho tvorbě a podporu pozůstalým; s datací v Praze...
Article
19
...dopisy fd185178 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Stylizovaný dopis k narozeninám novináře, spisovatele a myslitele F. Peroutky (*6. 2. 1895).
Article
20
...dopisy fd185178 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 7, s. 14
Annotation: Dopis spisovatele Jaromíra Šavrdy finskému PEN klubu, jehož je zahraničním členem. Šavrda se připojuje k úsilí klubu na podporu osvobození...
Article