By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
doslovy » doslov
1
2
...doslovy...
In: Bylo nás pět. -- S. 255-259
Annotation: Doslov k humoristickému románu "Bylo nás pět" představuje jeho autora a ilustrátora, kteří oba spolupracovali s Lidovými novinami.
Book Chapter
3
...doslovy...
In: Návratnost nóny. -- ISBN 978-80-7319-135-1. -- S. 80-82
Annotation: Doslov.
Book Chapter
4
...doslovy...
In: Arndtova abeceda. -- ISBN 978-80-88151-13-5. -- S. 143-145
Annotation: Doslov.
Book Chapter
5
...doslovy...
In: Sesuv noci. -- ISBN 978-80-87483-24-4. -- S. 92-93
Annotation: Doslov registruje výskyt a podobu motivů rodičovství u autora sbírky a některých dalších českých básníků (a básnířek).
Book Chapter
6
...doslovy...
In: Cena emigrace. -- S. 637
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
...doslovy...
In: Ňouma z áčka. -- S. 72-78
Annotation: Doslov pojednává o dětech vyloučených z kolektivu, jedním z nichž je i protagonista knihy, o vlastnostech, které ovlivňují jejich pozici v dětských...
Book Chapter
8
...doslovy...
In: Dobrodruh. -- S. 119-122
Annotation: Doslov.
Book Chapter
9
...doslovy...
In: Cílovníci. -- S. 113
Annotation: Doslov uvádí další osudy dětských hrdinů knihy.
Book Chapter
10
...doslovy...
In: Jak jsem se nestal spisovatelem. -- 4. strana obálky
Annotation: Doslov s biografickými údaji o autorovi knihy.
Book Chapter
11
...doslovy...
In: Čtvrtý mandel sonetů. -- S. 20-21
Annotation: Doslov ke sbírce sonetů.
Book Chapter
12
...doslovy...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 265, 14. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 46, s. 2
Annotation: Doslov ke knize A. Šlechty "Ptala se mne na štěstí".
Article
13
...doslovy...
In: Past na korunu. -- S. 138-139
Annotation: Doslov ke knize zasazené do období po 1. světové válce uvádí některé věrně použité či naopak pozměněné reálie.
Book Chapter
14
...doslovy...
In: Pastely. -- S. 252-235
Annotation: Doslov autora.
Book Chapter
15
...doslovy...
In: Slavík ve zbytku noci. -- S. 280-281
Annotation: Doslov.
Book Chapter
16
...doslovy...
In: Tajuplný ostrov. -- S. 239-[243]
Annotation: Doslov k českému převyprávění románu Julese Verna "Tajuplný ostrov" upozorňuje mj. na některé změny oproti originálu; s mapkou a schématem...
Book Chapter
17
...doslovy...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 6. 2014
Annotation: Doslov k antologii "Klenoty české fantasy".
Article
18
...doslovy...
In: Pro srandu králíkům a další povídky. -- 4. s. obálky
Annotation: Autorův doslov k jeho třetí povídkové knize.
Book Chapter
19
...doslovy...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 11. 2014
Annotation: Doslov ke knize B. Doležala "Události".
Article
20
...doslovy...
In: Dům v podhradí. -- S. 211
Annotation: Autorčin doslov obsahující příhodu, která ji inspirovala k napsání knihy, a další z doby práce na ní.
Book Chapter