By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 51-63
Annotation: Studie se věnuje funkci různých variant českého jazyka v knize J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka.
Article
2
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 73-85
Annotation: Studie.
Article
3
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 93-102
Annotation: Studie se zaměřuje na reflexi Československa v raných novinových článcích Benita Mussoliniho v období první světové války. Část studie je...
Article
4
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 215
Annotation: Dopis Wolfa Giustiho Václavu Černému ze dne 3. 6. 1933, kde se představuje a žádá V. Černého o setkání.
Article
5
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 232-234
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 1, 2003, vol. 1, settembre, pp. 235-240
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 7-13
Annotation: Rozhovor s prof. G. Dall’Agatou o studiích, zkušenostech překladatele a profesora filologie (bulharského jazyka a literatury), dotknou se též otázky...
Article
8
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 15-19
Annotation: Rozhovor s P. Ouředníkem. Témata: italské překlady jeho knih („Europeana“) a recepce knih, kulturní a jazykové vztahy autora s Francií (vlivy...
Article
9
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 69-78
Annotation: Studie se věnuje kontextu vzniku latinských a německých "obran českého jazyka" na konci 18. století, z autorů se zaměřuje především na B....
Article
10
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 125-127
Annotation: Překlad z úryvků díla J. Heislera + stručný úvod editorů/překladatelů (zasazuje jeho dílo do kontextu surreaslismus).
Article
11
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 99-111
Annotation: Obsahuje stručný úvod ke knize a překlad několika úryvků.
Article
12
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 191-193
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 212-213
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 1, febbraio, pp. 210-212
Annotation: Recenze.
Article
15
16
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 35-50
Annotation: Studie o chápání italské kultury ve střední Evropě 17. a 18. století a způsob využívání italštiny (od jazyka vzdělání k symbolu amorality).
Article
17
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 149-150
Annotation: Báseň.
Article
18
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 289-293
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 308-310
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...eSamizdat...
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 2, 2004, vol. 2, giugno, pp. 328-330
Annotation: Recenze.
Article