By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...ediční poznámky...
In: Amalgamy = Amalgames. -- S. 51-52
Annotation: Ediční poznámka k souboru básní a kreseb; s její francouzskou verzí (s. 53-54).
Book Chapter
2
...ediční poznámky...
In: Paní Jitřenka. -- S. 57
Annotation: Ediční poznámka; s biografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. [61]).
Book Chapter
3
...ediční poznámky...
In: Básně. -- s. 241-249
Annotation: Ediční poznámka; - svazek obsahuje revidované znění šesti básnických sbírek Z. Hejdy s texty z let 1957 až 1996: Všechna slast, A tady všude...
Book Chapter
4
...ediční poznámky...
In: V samotách duše. -- s. 379
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
5
...ediční poznámky...
In: Čertovo kopyto. -- s. 101
Annotation: Ediční poznámka; - základem přítomné knihy se stal undergroundový samizdatový sborník Čert má kopyto, který vyšel v edici Just v Praze r....
Book Chapter
6
...ediční poznámky...
In: Publicistika. -- s. 317-329
Annotation: Ediční poznámka; - chronologicky řazený soubor textů J. Čapka vztahujících se k výtvarnému umění a publikovaných v letech 1905-1920 především...
Book Chapter
7
...ediční poznámky...
In: Jaro, sbohem. Přilba hlíny. Dodatky (1939–1948). -- s. 450-470
Annotation: Svazek zpřístupňuje v kritické edici sbírky Jaro Sbohem (1937) a Přilba hlíny (1945); oddíl Dodatky (1939-1948) kompletuje veršovanou tvorbu J....
Book Chapter
8
...ediční poznámky...
In: Prózy II. -- s. 649-653
Annotation: Ediční poznámka k souboru všech v úplnosti dochovaných a dokončených prozaických textů J. Hutky, které vznikly po jeho nuceném vystěhování...
Book Chapter
9
...ediční poznámky...
In: Příběh inženýra lidských duší. -- s. 670-678
Annotation: Ediční poznámka; přítomné vydání je textově opřeno o 1. vydání z roku 1977.
Book Chapter
10
...ediční poznámky...
In: Cesta za Henochem. -- s. 537-542
Annotation: Ediční poznámka; - svazek přináší poprvé úplné znění Kameníkových Mystických deníků, dále Snáře a zápisníky z let 1941-1949; - s...
Book Chapter
11
...ediční poznámky...
In: Jení. -- s. [299]
Annotation: Ediční poznámka k souboru textů psaných v letech 2004-2011 pro autorův internetový blog.
Book Chapter
12
...ediční poznámky...
In: Plovárna Léthé. -- s. 251
Annotation: Ediční poznámka k románu, který vznikl v roce 1990 jako poslední z řady próz, které psal V. Mikeš od 60. let stranou své překladatelské činnosti.
Book Chapter
13
...Ediční poznámky...
původní lístek v RETROBI
In: Světozor. -- Roč. 22, 1887/1888, č. 35, 27. 7. 1888, s. 551-554; č. 36, 27. 7., s. 570-571; č. 37, 10. 8., s. 586-587; č. 38, 10. 8., s. 602-603; č. 39, 24. 8., s. 618-619; č. 40, 24. 8., s. 634-635; č. 41, 7. 9., s. 650-651; č. 42, 7. 9., s. 667, č. 43, 21. 9., s. 682; č. 44, 21. 9., s. 698-699; č. 45, 5. 10., s. 714; č. 46, 5. 10., s. 730.
Annotation: Uveřejněny spisy P. J. Šafaříka, A. Becka, J. Jirečka, H. Jirečka, F. S. Kodyma, J. S. Tomíčka, J. F. Doubka, V. D. Lambla, J. Smola, V. V. Tomka...
Article
14
...ediční poznámky...
In: Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě. -- S. 107-108
Annotation: Poznámka k souboru českých lidových legend.
Book Chapter
15
...ediční poznámky...
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
16
...ediční poznámky...
In: Neuvěřitelný návrat. -- s. 45
Annotation: Fejeton J. H. inspirovaný návštěvou New Yorku v 60. letech; převzato z Plamene č. 4/1966.
Book Chapter
17
...ediční poznámky...
In: Zahrada soch. -- s. 58-59
Annotation: Výbor obsahuje především básně z 80. let.
Book Chapter
18
...ediční poznámky...
In: Usměj se, Lízo. -- S. 155
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
19
...ediční poznámky...
In: Rictus a Corbiere. -- s. 124
Annotation: Básnické překlady J. Hořejšího převzaté z: J. H., Překlady (Praha, SNKLU 1965, ed. Český překlad, sv. 11, editor Milan Blahynka); s překladatelovým...
Book Chapter
20
...ediční poznámky...
In: Ber, po čem toužíš. -- s. 139
Book Chapter