By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Almanach kmene. -- Roč. 1936/1937, s. 31-34.
Annotation: Výňatek z knihy studií a podobizen Duch a národ/Praha, Fr. Borový.
Article
2
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Česká revue. -- Roč. 1914/1915, č. 10, červenec 1915, s. 586-593.
Annotation: Neruda o Husově osobnosti v kritice K. B. Lessingových obrazů, vztahující se k Husovi, v posudku Gerstenbergovy tragedie Jan Hus, v kritice truchlohry...
Article
3
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Česká revue. -- Roč. 11, 1917/1918, č. 7, duben 1918, s. 385-392.
Annotation: O důkazech, že pojem českoněmecké literatury je bludem.
Article
4
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 49, 1922, č. 5, 18. 5., s. 242-250.
Annotation: Rozbor díla Ibsenova a charakteristika jeho hrdiny.
Article
5
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Pramen. -- Roč. 3, 1922, č. 1, 10. 1., s. 3-5.
Annotation: O básnickém díle J. Nerudy a o jeho básni "Ku vzkříšení", otištěné v II. roč. "Vánočního alba " r. 1883.
Article
6
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Literární listy. -- Roč. 1/21, 1903/1904, č. 1, 5. 11. 1904, s. 1-4.
Annotation: Zrození symbolismu po stoleté hegemonii romantismu, představitelé obou literárních směrů především ve Francii. Z francouzštiny přeložil Jean...
Article
7
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Literární listy. -- Roč. 1 (21), 1903/1904, č. 2, 25. 11. 1903, s. 29-30.
Annotation: Tvorba Paula Adama srovnávána s tvorbou Balzacovou - druhý autor větší prvého. Esej přeložil Jean Rowalski [=Bačkovský, Alexandr].
Article
8
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Nová česká revue. -- Roč. 2, 1904/1905, č. 10, srpen 1905, s. 750-758.
Annotation: O hlavních znacích politicko-společenského románu, o jeho nejvýznačnějších autorech našich (Laichter, Dyk, Sova) a o nejnovější jeho ukázce...
Article
9
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Rozhledy. -- Roč. 10, 1900/1901, č. 8, 15. 1. 1901, s. 284-291; č. 9, 1. 2., s. 331-335; č. 10, 15. 2. 1901, s. 370-373.
Annotation: O vývoji literární historie a o významných jednotlivcích, kteří se na tomto vývoji podíleli, jako např. H. Taine, M. Henneguin, W. Scherer a...
Article
10
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Novina. -- Roč. 5, 1911/1912, s. 9-14; s. 33-37; s. 80-84.
Article
11
...Eseje...
původní lístek v RETROBI
In: Květy. -- Roč. 30, 1908, sv. I, č. 6, s. 723–728.
Article
12
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Dalibor. -- Roč. 5, 1862, č. 18–21, 147–148, 156 a 163–164; 20. 6., 1. 7., 10. 7. a 20. 7., s. 139–140
Annotation: Sláva českých hudebníků od Haranta z Polžic k úžasnému vzestupu v 18. stol. a k jejímu úpadku koncem téhož století. Založení konzervatoře...
Article
13
14
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Cesta. -- Roč. 10, 1927/1928, č. 32, s. 498–493.
Article
15
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Kvart. -- Roč. 1, 1930, s. 54–56.
Annotation: Esej.
Article
16
...Esej...
původní lístek v RETROBI
In: Lumír. -- Roč. 54, 1927/1928, č. 5, 30. 6. 1927, s. 225-231.
Article
17
...eseje fd132213 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 18
Annotation: Esej o Nobelově ceně za literaturu a její smysluplnosti - též v souvislosti se skandálem a obviněními J-C. Arnaulta ze sexuálního obtěžování.
Article
18
...eseje fd132213 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 19
Annotation: Autorka se ve svém eseji zamýšlí nad Nobelovou cenou za literaturu v širším kontextu otázek, jako jsou např. vztah širší veřejnosti k Nobelově...
Article
19
...eseje fd132213 czenas...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 8-27
Annotation: Esej o hlavních charakteristikách současné slovenské literatury (v návaznosti na koncepci literárního postmodernismu P. Zajace).
Article
20
...eseje fd132213 czenas...
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 21, 1983, s. 20-24
Annotation: Esej o esejích v kontextu moderní románové tvorby.
Article