By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 104
Annotation: Báseň.
Article
2
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Básně.
Article
3
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Básně.
Article
4
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [884]
Annotation: Balada.
Article
5
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Báseň, v níž se kombinují české verše s francouzskými.
Article
6
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Básně v próze nazvané pravděpodobně po místech v Paříži (kontrolováno s mapou) a věnující se ženě.
Article
7
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Dvě surrealistické básně, v druhé se motivicky opakuje město Terst.
Article
8
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [59]-[60]
Annotation: Básně.
Article
9
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [61]
Annotation: Báseň
Article
10
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [61]
Annotation: Báseň, tématika cestování; zmíněn Nil a Versailles.
Article
11
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [62]
Annotation: Báseň.
Article
12
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [62]
Annotation: Báseň, zmíněna Seina.
Article
13
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [63]
Annotation: Báseň.
Article
14
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [64]
Annotation: Básně.
Article
15
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [65]-[68]
Annotation: Básně.
Article
16
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [69]
Annotation: Báseň.
Article
17
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [70]
Annotation: Báseň.
Article
18
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 485
Annotation: Báseň.
Article
19
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 486-488
Annotation: Báseň.
Article
20
...francouzská poezie fd132284 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 43
Annotation: Báseň.
Article