By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 32, 19. 1., s. 7.
Annotation: Ocenivě připomenut nekrolog od J. O. Novotného v Cestě; upozornění, že v nekrolozích nebyl uváděn svazek Vlčkových povídek Nevděčné lásky,...
Article
2
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 13, 1918, č. 185, 11. 8., s. 4-5.
Article
3
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 15, 1920, č. 171, 22. 7., s. 2-3.
Annotation: Knihovnictví a knihopis - Cizí informace o české literatuře.
Article
4
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 3, 1940, č. 1, 7. 2., s. 43-45.
Annotation: Neúčast národohospodářů v anketě Lidových novin. Rozesílání recenzních výtisků. Kultura v denním tisku. Úroveň knižních recenzí. Tituly...
Article
5
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Česká revue. -- Roč. 19, 1626, č. 1, s. 53-55.
Annotation: Kritické poznámky k poesii předválečná a o dalším jejím vývoji po válce.
Article
6
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Česká revue. -- Roč. 19, 1626, č. 1, s. 53-55.
Annotation: Kritické poznámky k poesii předválečná a o dalším jejím vývoji po válce.
Article
7
...Glosy...
původní lístek v RETROBI
In: Literární listy. -- Roč. 1/21/ 1903/1904, č. 2, 25. 11. 1903, s. 44-45.
Annotation: Mj. k úmrtí 86letého německého historika, epigrafika, politika a spisovatele Theodora Mommsena. V článku politování, že tento opravdu velký...
Article
8
...Glosy sportovní...
původní lístek v RETROBI
In: Česká revue. -- Roč. 18, 1925, č. 2, s. 49.
Article
9
...glosy fd185941 czenas...
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 70
Annotation: Recenzní glosa dvou komiksů M. Konečného, konkrétně se jedná o komiksy "Kameník" a "Jak to ruplo".
Article
10
...glosy fd185941 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 555-556
Annotation: Glosa k vystoupení M. Kocába v představení Nedivadla I. Vyskočila "Nehraje se - což je výstižný název pro setkání s povídkami, verši a dopisy...
Article
11
...glosy fd185941 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 275, 27. 11., s. 9
Annotation: Karikatura M. Kundery a V. Havla v reakci na rozhovor V. Kunderové pro měsíčník Host.
Article
12
...glosy fd185941 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 6
Annotation: Glosa věnovaná vztahu společnosti k literatuře.
Article
13
...glosy fd185941 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 300, 30. 12., s. 9
Annotation: Karikatura J. Trnky u příležitosti 50. výročí úmrtí.
Article
14
...glosy fd185941 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 2. 1., s. 8
Annotation: Karikatura V. Havla připomínající prezidentův první novoroční projev.
Article
15
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 9
Annotation: Glosa o happeningu u příležitosti skládání vojenské přísahy.
Article
16
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 2. 2014
Annotation: Glosa u příležitosti 100. výročí narozenin B. Hrabala.
Article
17
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 70
Annotation: Glosa k textu K. Čapka "Proč nejsem komunistou".
Article
18
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 2. 2013
Annotation: Glosa k nominacím na ceny Alfréda Radoka.
Article
19
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 30. 4. 2013
Annotation: Glosa k projektu Českého rozhlasu "Vem Boženu Němcovou do metra", který by měl prostřednictvím audioknih podporovat čtenářství studentů.
Article
20
...glosy fd185941 czenas...
online
In: Čítárny [online]. -- 8. 6. 2015
Annotation: Glosa se kriticky vyjadřuje ke kategorii "Blog roku" v rámci udílení cen "Magnesia Litera".
Article