By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 205, 2. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 35, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 35, 2. 9.
Annotation: Vzpomínka na otce a na jeho ztracené dopisy z Buchenwaldu a Terezína, na zatčení v roce 1973 a lživé obvinění, na práci v časopise Sedmička...
Article
2
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 51, 2014, č. 4, červenec/srpen, s. 14
Annotation: Krátké medailony mj. níže uvedených osobností spjatých se Soboteckem.
Article
3
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 10
Annotation: Dodatky k přehledu zfilmovaných literárních děl, který vycházel na pokračování v Tvaru.
Article
4
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 133, 8. 6., s. 10
Annotation: Recenze historického románu, autorčiny prvotiny (1946).
Article
5
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 6, 1999, č. 3, září, s. 22-23
Annotation: Čtyřmedailon.
Article
6
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 31, 18.-24. 8., s. 4
Annotation: Poznámka k úmrtí.
Article
7
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 179, 4. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí a pohřbu 3. 8.
Article
8
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 28, 28. 7.-3. 8., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
9
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 20, 23. 7., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
10
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 168, 22. 7., s. 10
Annotation: Medailon k osmdesátinám.
Article
11
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 44, 18.-24. 11., s. 4
Annotation: Referát o akci na Petřinách.
Article
12
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 40, 17. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
13
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 251, 25. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o průběhu pohřbu 24. 10., zejména o smuteční řeči: Adlová Věra.
Article
14
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 225, 26. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 30, 9. 8., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 169, 21. 7., s. 5
Annotation: K pětasedmdesátinám 22. 7.
Article
17
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- R. 1994, č. 1, leden, s. 2-6
Annotation: Anketa; přispěli mj. Kostrhun Jan, Adlová Věra, Zimmerová Markéta, Holub Miroslav, Černík Michal, Žáček Jiří, Skála Ivan, Šmeralová-Adámková...
Article
18
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 4. 10., příl. Pecka, č. 39, s. 4
Annotation: Do ankety přispěli mj. Adlová Věra, Kostrhun Jan, Vlašín Štěpán, Žáček Jiří.
Article
19
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 217, 17. 9., příl. Haló kultura, s. 1, 2
Annotation: Přispěli mj. Kostrhun Jan, Adlová Věra, Zinnerová Markéta, Holub Miroslav, Černík Michal, Žáček Jiří.
Article
20
...Adlová, Věra, 1919-1999 jk01010127...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 21. 6., s. 5
Annotation: Vančura Vladislav; o komunistické slavnosti u příležitosti 102. výročí jeho narození, s účastí mj. : Pludek Alexej, Boušek Karel, Skála Ivan,...
Article