By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 30. 6. s. 87-100
Annotation: Studie pojednávající o románu E. Basse "Cirkus Humberto". Text se zaměřuje na genezi a dobovou kritickou reflexi románu.
Article
2
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Korespondence I. -- s. 397-495
Annotation: První ze tří plánovaných svazků, které až na malé výjimky obsáhnou úplnou korespondenci F. Langera za léta 1907-1965, a to jak jeho vlastní...
Book Chapter
3
by Malý, Radek, 1977-
Published Olomouc : Votobia, 2006.
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
Annotation: Analytická studie (s ukázkami), s kapitolami: Georg Trakl a jeho místo ve světové literatuře (s. 7-10); Výlučnost vztahu české literatury k poezii...
Book
4
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 199-208
Annotation: O tematickém i motivickém vlivu G. Trakla na českou literaturu (zejména poezii), zprostředkovaném překlady B. Reynka (1917, 1924) a L. Kundery (1965);...
Article
5
by Poslední, Petr, 1945-
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
Annotation: Interpretační studie, s Úvodem (s. 4-8) a s oddíly: Poezie (s. 9-47, s kapitolami: Dotyky smyslů, Tušení řádu, Inspirace folklorem; mj. o poezii...
Book
6
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 1/2, 11. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do r. 1945. -- ISBN 80-202-0217-X. -- s. 70-72
Annotation: Slovníkové heslo - analytická studie.
Book Chapter
8
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 234, 4. 10., s. 4
Annotation: K 28. 9.
Article
9
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 39, 28. 9., s. 2
Annotation: K 28. 9.
Article
10
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 45, 1989, č. 229, 28. 9., s. 6
Annotation: K 100. výročí narození 28. 9.
Article
11
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 39, 1989, č. 35, 21. 9., s. 12
Annotation: K 100. výročí narození.
Article
12
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 150-151
Annotation: Medailón k 28. 9.
Article
13
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Hvězdná tuláctví. -- S. 63-64
Annotation: Doslov.
Book Chapter
14
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 148, 27. 6., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
15
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 94-97
Annotation: V cyklu Nové stránky.
Article
16
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Sloupek k 10. výročí úmrtí 21. 1.
Article
17
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 53, 1986, č. 4, 13. 1., s. 4
Annotation: K uvedení pásma z jeho poezie Hvězdná tuláctví (připravila Skalická Vlasta).
Article
18
by Dub, Ota, 1909-1987
Published Ústí nad Orlicí : Okresní knihovna, 1984.
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
Annotation: Životopisná studie; drobný tisk.
Book
19
by Hauft, Jindřich, 1931-1996
Published Mělník : Městský národní výbor, 1981.
...Bednář, Jaroslav, 1889-1976 jk01011309...
Annotation: Sbírka anekdotických historek o známých osobnostech, mj. o: Šamberk František Ferdinand, Vrchlický Jaroslav, Voborník Jan, Zvěřina Ladislav Narcis,...
Book