By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 21, 13. 10., s. 26-27
Annotation: Esej o K. H. Borovském a "druhých životech" jeho myšlenkového odkazu.
Article
2
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 243, 19. 10., příl. Orientace, s. [13]-14
Annotation: Článek o americkém spisovateli P. Rothovi, který v období normalizace (finančně) podporoval české spisovatele, jež nemohli oficiálně publikovat,...
Article
3
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 3. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
4
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 4, 15. 2., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
5
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 9. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 131, 4. 6., příl. Orientace, s. v
Annotation: Recenze.
Article
7
by Groman, Martin, 1976-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015.
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
Annotation: Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi, celoživotním komunistovi, i když bez legitimace, připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta,...
Book
8
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 3, 14. 6., s. 16-26
Annotation: Úryvky z e-mailů J. Hochmana J. Šulcovi, s úvodní poznámkou J. Š. o průběhu a předmětech jejich korespondence, mj. o vydávání knihy Hochmanova...
Article
9
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 12, 13. 3., s. 8
Annotation: Životopisný článek o rozhlasovém žurnalistovi a literátovi S. Budínovi.
Article
10
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 113, 14. 5., příl. Orientace, s. 21-22
Annotation: Studie o historii čs. komunistické strany promítnuté do osudů St. Budína a A. Kolmana.
Article
11
by Hvížďala, Karel, 1941-
Published Praha : Portál, 2011.
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
Obsah knihy
Annotation: Další z autorových knih o médiích se věnuje především dějinám rozhovoru, dějinám cenzury a rešerše, též bulváru a eseji; mj. o uvedených...
Book
12
by Kosatík, Pavel, 1962-
Published Praha : Mladá Fronta, 2011.
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
Annotation: Jedenašedesát portrétů uvedených českých intelektuálů 20. století vycházelo původně od dubna 2009 do červece 2010 v týdeníku Respekt; -...
Book
13
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 12, 16. 3., s. 9
Annotation: Medailon k rozhlasovému dokumentu o St. Budínovi.
Article
14
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 15.-21. 2., s. 56-57
Annotation: Medailon v seriálu Česká inteligence.
Article
15
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 2, 15. 2., s. 51-54
Annotation: Soubor glos k románovému žánru, mj. ke vztahu románu a historiografie, k příběhovosti a metodologii tvorby, vztahu literatury a žurnalistiky,...
Article
16
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 6, 2009, č. 2, leden, s. 392-399
Annotation: Recenze tří níže zmíněných knih.
Article
17
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 128, 2009, č. 2, s. 498-500
Annotation: Recenze.
Article
18
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 49, 2009, Heft 1, s. 275-278
Annotation: Recenze.
Article
19
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19/20, 2008, č. 52/1, 27. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
...Budín, Stanislav, 1903-1979 jk01020144...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 10, 5. 12., s. 10-16
Annotation: Esej o životě a díle novinářů S. Budína a R. Augsteina, tematizována zejm. rozdílnost ideologických východisek a její vliv na životní cesty...
Article