By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 271-301
Annotation: Studie se věnuje kontextu vzniku "Nové rady" S. Flašky z Pardubic, podobám fungování duchovního básnického textu v pozdním středověku a recepci...
Article
2
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 5, listopad, s. 22-26
Annotation: Úryvek z autorovy knihy "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
3
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2018, č. 72, září, s. 11-13
Annotation: Článek o oslavách stého výročí narození O. Březiny v roce 1968.
Article
4
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 249-253
Annotation: Nekrolog.
Article
5
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 46, 2016, č. 95/96, s. 222-224
Annotation: Nekrolog komenioložky D. Čapkové.
Article
6
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 28. 8. 2013
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a editorem J. Jakubcem o jeho knize "Dějiny literatury české" a literárněhistorických a literárně-historiografických...
Article
7
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., příl. Literární tradice našeho kraje, s. 6
Annotation: Medailon spisovatele J. B. Čapka.
Article
8
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 86, březen, s. 234-236
Annotation: Úvaha o předsudečném přístupu k dílu L. F. Célina. Autor tento přístup dokládá úryvky z českých kritik, kterým oponuje úryvky z Célinovy...
Article
9
by Strakoš, Jan, 1899-1966
Published Praha : Cherm, 2012.
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
Obsah knihy
Annotation: Výbor ze studií, statí, recenzí, poznámek, glos a dalších příspěvků Jana Strakoše, které publikoval v časopisech a příležitostných tiscích...
Book
10
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2010.
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
Book
12
by Kutnar, František, 1903-1983, Marek, Jaroslav, 1926-2011
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
Annotation: S úvodní poznámkou (s. 5-6) a s doslovem Po dvou desetiletích (s. 981-993) J. Marka (psáno pro 2., přepracované a doplněné vyd. v r. 1997), s...
Book
13
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2008, č. 47, srpen, s. 11-14
Annotation: Přetisk článku rekapitulujícího akce konané u příležitosti roku stého výročí Březinova narození (1968). Zmíněny mj. následující osobnosti...
Article
14
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 70, březen, s. 71-181
Annotation: Komentovaný výbor z korespondence, dobových zpráv, recenzí a studií; se soupisy Česká knižní vydání Célinových knih a životopisu, Výběrová...
Article
15
by Sojková, Zdenka, 1921-2014
Published Praha : Slovensko-český klub, 2008.
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
Annotation: Soubor statí: K zápiskům dr. Anny Gašparíkové-Horákové (s. 5-7); Turiec a Lány Anny Gašparíkové (s. 8-51, s kapitolami: Studentka; Opožděná...
Book
16
by Lukavec, Jan, 1977-
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008.
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
Annotation: S Úvodem (O psech, velbloudech, ústřicích a sebevraždách) /s. 5-12/ a s oddíly: Základní charakteristika Chestertonova díla (s. 13-37); Recepce...
Book
17
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2007, č. 67, červen, s. 216-219
Annotation: Recenze.
Article
18
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 1, s. 218-219
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
20
...Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 jk01021007...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 19 (43), 2005, s. 194-196
Annotation: Recenze.
Article