By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 34, 16. 8., s. 26
Annotation: Článek o audioverzích knih M. Horníčka a audioknihách, které Horníček načetl, mj. "Chrám i tvrz" P. Eisnera.
Article
2
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 302-331
Annotation: Studie analyzuje německy psanou báseň K. H. Máchy "O Muse"; autor formuluje tezi, že báseň je věnována památce Máchova učitele A. Klara, který...
Article
3
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 179-190
Annotation: Studie se věnuje vztahu O. Fischera k pražské německé literatuře, jejím propagátorům M. Brodovi a P. Eisnerovi, dalším literárním kritikům...
Book Chapter
4
by Scheidig, Lena
Published Stuttgart : J. B. Metzler, 2020.
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
Annotation: Monografie se věnuje ztvárnění mýtu magické Prahy v literatuře od přelomu 19. a 20. století do počátku 21. století i dalším tématům, mezi...
Book
5
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 18. 12. 2019
Annotation: Fejeton "Bezmoc zaříkávání" o K. H. Máchovi, který vyšel roku 1938 v deníku Prager Presse (in: Prager Presse, roč. 18, č. 257, 16. 10. 1938,...
Article
6
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 18. 12. 2019
Annotation: Fejeton "Bezmoc zaříkávání" o K. H. Máchovi, který vyšel roku 1938 v deníku Prager Presse (in: Prager Presse, roč. 18, č. 257, 16. 10. 1938,...
Article
7
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 13. 11. 2019
Annotation: Nekrolog novináře A. Laurina od J. Münzera, který vyšel roku 1945 v exilovém deníku Newyorské listy, a nekrolog od P. Eisnera, který vyšel roku...
Article
8
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 12. 6. 2019
Annotation: Reportáž o literárněvědné konferenci "Prag im / Feuilleton / in Prag", jež se konala v září 2018 v Rakouském kulturním fóru a na Filozofické...
Article
9
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 12. 6. 2019
Annotation: Reportáž o literárněvědné konferenci "Prag im / Feuilleton / in Prag", jež se konala v září 2018 v Rakouském kulturním fóru a na Filozofické...
Article
10
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 103, 4. 5., s. 23, příl. Orientace, s. v
Annotation: Recenze.
Article
11
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
12
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 29. 4. 2019
Annotation: Přednáška proslovená v březnu 1995 při vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže mladých překladatelů Cena Pavla Eisnera v Centru Franze...
Article
13
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 107-119
Annotation: Studie je věnována překladatelské a propagátorské činnosti O. Picka a P. Eisnera vrcholící v období první republiky a jejich roli v utváření...
Book Chapter
14
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 101, 2019, č. 1, s. [124]-125
Annotation: Medailon P. Eisnera u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí.
Article
15
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 31. 12. 2018
Annotation: Esej o německy psané literatuře v Čechách, na Moravě a na Slovensku, jež vyšla roku 1934 v encyklopedii "Dvacáté století : co dalo lidstvu :...
Article
16
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 31. 12. 2018
Annotation: Esej o německy psané literatuře v Čechách, na Moravě a na Slovensku, jež vyšla roku 1934 v encyklopedii "Dvacáté století : co dalo lidstvu :...
Article
17
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 464
Annotation: Biografické poznámky.
Article
18
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 137-170
Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 12. 2018
Annotation: Studie o překladech a recepci díla F. Kafky v Čechách v letech 1948-1963, v níž v souvislosti s objevem překladů některých jeho děl od J. Hanče...
Article
19
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 181-184
Annotation: Článek porovnávající překlady díla F. Kafky od P. Eisnera, V. Kafky, J. Stromšíka, J. Čermáka a J. Hanče.
Article
20
...Eisner, Pavel, 1889-1958 jk01030380...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article