By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 1-2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Portrét M. Floriana.
Article
2
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvaha nad dílem M. Floriana z pozice redaktora jeho textů a znalce jeho literární pozůstalosti, kterou spravuje Ida Florianová.
Article
3
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Dopis obsahuje vyznání M. Florianovi jako velkému básníkovi.
Article
4
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvod výboru z Florianovy poezie "Archandělský happening".
Article
5
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Báseň napsaná bezprostředně po smrti Miroslava Floriana.
Article
6
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Vzpomínka na M. Floriana k jeho nedožitým 90. narozeninám; připojena báseň J. Žáčka.
Article
7
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 6, s. 90-98
Annotation: Rozhovor s překladatelem české literatury do polštiny A. Babuchowským mj. o M. Florianovi, B. Reynkovi, J. Zahradníčkovi a J. Čepovi.
Article
8
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 5
Annotation: Otevřený dopis Radě městské části Prahy 5, vyzývající k obnově pomníku, z něhož byla ukradena bronzová deska s verši M. Floriana.
Article
9
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 22-27
Annotation: Esej o provázanosti tzv. "osmičkových" roků v české historii s přihlédnutím ke spisovatelské reflexi těchto roků, přičemž jsou zmiňováni...
Article
10
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 96, 25. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 17, s. 2
Annotation: Úvaha o spisovatelích, o kterých se zmiňovali autoři rozhlasového pořadu na ČRo Vltava, který byl věnován literátům spojeným s Kutnou Horou....
Article
11
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 145-146
Annotation: Recenze.
Article
12
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 45, 22. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 8, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 8, 2017, č. 1, s. 1
Annotation: Recenze sbírky básní "Polní tráva. Vybrané básně" M. Floriana.
Article
14
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 273, 23. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 45, s. 2
Annotation: Článek o přípravě vydání básnické knihy Polní tráva, která bude obsahovat básně M. Floriana, které doposud knižně nevyšly. Autor shrnuje...
Article
15
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Kurýr. -- R. 2016, č. 47, listopad, s. 6
Annotation: Zpráva o vydání antologie z díla M. Floriana.
Article
16
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 192, 17. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 32, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 128, 1. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 22, s. 2
Annotation: Zpráva o vydání básnického výboru M. Floriana k 85. výročí jeho narození a k 20. výročí jeho úmrtí.
Article
18
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 110, 11. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 19, s. 1
Annotation: Portrét Miroslava Floriana.
Article
19
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 110, 11. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 19, s. 2
Annotation: Vzpomínky K. Sýse na M. Floriana.
Article
20
...Florian, Miroslav, 1931-1996 jk01031461...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 110, 11. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 19, s. 2
Annotation: Vzpomínky na poezii M. Floriana, která E. Frantinovou ovlivnila.
Article