By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
katalogy » katalog
1
Published Praha : Národní galerie, 2019.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Česko-německý průvodce výstavou Národní galerie Praha, konané ve Šternberském paláci od 24. 5. do 15. 9. 2019, představuje artefakty z obou...
Book
2
by Kolář, Jiří, 1914-2002, Klimešová, Marie, 1952-
Published Chrudim : Galerie Art, [2017].
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy (Galerie ART Chrudim 1. 4. - 31. 5. 2017) obsahuje reprodukce koláží Jiřího Koláře doprovozené...
Book
3
by Klimešová, Marie, 1952-, Kalinovská, Milena, 1948-
Published Praha : Národní galerie v Praze, 2018.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog stejnojmenné výstavy uměleckých děl Jiřího Koláře; s uvedenými doprovodnými texty, Kolářovou biografií (s. 51), Výběrem z bibliografie...
Book
4
by Kábová, Hana, 1977-, Tomsová, Petra, 1989-
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog ke stejnojmenné výstavě konané 28. 5. - 27. 6. 2018 v budově Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí představuje fotografie ze života...
Book
5
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy sledující umělecký a galerijní provoz v Československu v letech 1918-1938 obsahuje mj. část o Bazaru moderního umění uspořádaném...
Book
6
by Kořínek, Pavel, 1981-, Prokůpek, Tomáš, 1975-
Published [Česko] : Česká centra, 2018.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Publikace ke stejnojmenné výstavě československého komiksu v Českých centrech.
Book
7
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Doprovodná publikace k výstavě reflektující vztah výtvarné a literární tvorby; s uvedenou předmluvou představující též autory příspěvků,...
Book
8
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog ke stejnojmenné putovní výstavě vítězných prací vzešlých ze soutěže krátkých komiksů zpracovávajících témata ze života českých...
Book
9
Published Praha : Spolek přátel Kamila Lhotáka, 2018.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Pamětní členský tisk Spolku přátel Kamila Lhotáka ke stejnojmenné výstavě představuje Lhotákovy portréty mužů, též spisovatelů (viz rozpis);...
Book
10
Published Praha : vydaly Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v NLN, 2019.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy se věnuje uměleckým sbírkám biskupa, sběratele knih a děl výtvarného umění Emanuela Arnošta z Valdštejna; s Prameny a literaturou...
Book
11
by Drlík, Vojen, 1944-, Vávrová, Kateřina, 1983-
Published [Rajhrad] : Muzeum Brněnska, 2007.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Příležitostný tisk k výstavě Památníku národního písemnictví na Moravě (Rajhrad, květen - září 2007); s uvedenými texty.
Book
12
by Kubíček, Tomáš, 1966-, Wiendl, Jan, 1969-
Published Rajhrad : Muzeum Brněnska, 2005.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Příležitostný tisk k výstavě Památníku národního písemnictví na Moravě (Rajhrad, 13. října - 18. prosince 2005) obsahuje: medailon J. Zahradníčka...
Book
13
Published München : Goethe-Institut, 1969.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog k výstavě dadaistických děl a manifestů; se zastoupením uvedeného autora pocházejícího z Čech.
Book
14
Published Praha : Státní knihovna ČSR : Čs. astronomická společnost při ČSAV, 1975.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy starých tisků a rukopisů z fondu Národní knihovny nazvané Tadeáš Hájek z Hájku a jeho doba a pořádané 17. 9. - 8. 10. 1975...
Book
15
...katalogy výstav fd132536 czenas...
In: Časopis Moravského musea v Brně. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 38, 1953, s. 167-176
Annotation: Katalog výstavy, připojeny fotografie expozice.
Article
16
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy, s uvedenými texty; obsahuje Seznam použitých pramenů a literatury (s. 86-88).
Book
17
by Hubená, Petra, Doležilová, Lucie, Kovaříková, Tereza
Published Olomouc : Muzeum umění Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy, mj. s uvedenými studiemi a s Katalogem (s. 53-113); obsahuje Literaturu (s. 114-118).
Book
18
by Hnojil, Adam, 1976-
Published Praha : Nadační fond Galerie Smečky, 2016.
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog ke stejnojmenné výstavě a obsahuje studii o pohádce jako specifickém literárním druhu, doprovozenou barevnými reprodukcemi z výstavy.
Book
19
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog vítězných komiksů inspirovaných dílem nebo osobností Henryka Sienkiewicze; s uvedenými texty o polských a českých adaptacích Sienkiewiczových...
Book
20
...katalogy výstav fd132536 czenas...
Annotation: Katalog výstavy hmotných památek (též rukopisů a listinných materiálů) z doby Karla IV., připravené Národním muzeem; s texty o společnosti...
Book