By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
2
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie vydaná k stoletému výročí založení německé moderní umělecké a průmyslové školy Bauhaus, se populární formou zabývá...
Book
3
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
4
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Praha : Akropolis, 2019.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie analyzuje na vybraných případech proměny modernistického myšlení, které podle autorů přivádí evropskou společnost k...
Book
5
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book
6
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se soustředí na význam interkulturního prostředí (zvláště pražského) pro život a dílo Franze Kafky; s uvedenou předmluvou...
Book
7
Published Litoměřice : Liberec : Praha : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická ; Scriptorium, 2019.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se z historiografického hlediska zabývá německými provinciemi v českých zemích na konci roku 1918 a mapuje roli německého...
Book
8
by Fasora, Lukáš, 1972-, Hanuš, Jiří, 1963-, Nečasová, Denisa, 1974-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě dvacátého...
Book
9
by Krátká, Lenka, 1969-, Wohlmuth Markupová, Jana, Vaněk, Miroslav, 1961-
Published Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie na základě rozhovorů s vědci a vědkyněmi tematizuje proměny praktického vědeckého provozu v období od počátku takzvané...
Book
10
by Stárek, František, 1952-, Valenta, Martin, 1980-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Argo ; 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie přibližuje dějiny hudební skupiny Plastic People v letech 1968-1976 a sleduje také formování prvních konceptů kulturních...
Book
11
by Bernátek, Martin, 1986-, Hejmová, Anna, 1982-, Novozámská, Martina, 1974-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie mapuje rozsah a podobu fotografického materiálu vztahujícího se k divadelní kultuře na území současné České republiky;...
Book
12
by Andrš, Dušan, 1961-, Lomová, Olga, 1957-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie představuje výbor studií československých sinologů, kteří v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století založili...
Book
13
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
14
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá otázkou spirituálního rozměru literárního díla Jaroslava Foglara a jeho recepce ze strany čtenářů; s uvedenou...
Book
15
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
16
by Kilík, Miroslav, Rossípalová, Adéla
Published Olomouc : Palacký-Universität Olomouc, 2017.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá odrazem první světové války v německy psané literatuře Čech a Moravy; s rejstříkem (145-147); s bibliografickými...
Book
17
by Charvát, Jan, 1974-, Kuřík, Bob, 1984-
Published Praha : Togga, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá vazby mezi politikou a subkulturami mládeže, jejichž společným tmelem je hudba, a rozebírá genderové vztahy v punkové...
Book
18
by Koura, Petr, 1978-, Kourová, Pavlína, 1971-
Published Praha : Academia, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie sleduje historii oslav vánočních svátků od doby první republiky, mj. zmiňuje též vánoční fejetony, letáky, pohádkové...
Book
20
by Jakubec, Ivan, 1960-, Štemberk, Jan, 1977-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie mapuje cestování a cestovní ruch v období druhé světové války na území protektorátu Čechy a Morava; se Seznamem zkratek...
Book