By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Komentář...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas. -- Roč. 1, 1862, č. 139, 20. 5.
Annotation: Komentář k zprávě Národních listů a Pražského posla o Barákově příspěvku pronešeném v sále Apolla 18. května 1862 "statečnému rolnictvu...
Article
2
...Komentář...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 306, 5. 11.
Annotation: Ladislav Stroupežnický, dramaturg Národního divadla v Praze, opravuje omyl, jehož se dopustil divadelní referent Hlasu národa André [=?] při citování...
Article
3
...Komentář...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 308, 7. 11., příl. Nedělní listy, s. 139.
Annotation: André [=?] odpovídá na Zasláno dramaturga Národního divadla v Praze Lad. Stroupežnického, uveřejněné v č. 306; polemika se týká nesprávnosti...
Article
4
...Komentář...
původní lístek v RETROBI
In: Hlas národa. -- Roč. 1886, č. 309, 8. 11.
Annotation: Pokračování v polemice mezi Ladislavem Stroupežnickým a divadelním kritikem André [=?] o nesprávnosti překladu Shakespearova Večera tříkrálového;...
Article
5
...ediční komentáře...
In: Ubu se vrací a jiné hry. -- ISBN 978-80-7470-265-5. -- S. 675-704
Annotation: Ediční komentář, s kapitolami: Úvod; K formálním náležitostem edice; K řazení her; K jednotlivým hrám.
Book Chapter
6
...ediční komentáře...
In: Dva indické "cestopisy". -- ISBN 978-80-7308-952-8. -- S. 255-264
Annotation: Ediční komentář k edici dvou fiktivních cestopisů M. V. Krameria.
Book Chapter
7
...ediční komentáře...
In: Písně Viviany. -- ISBN 978-80-907501-3-5. -- S. 112-125
Annotation: Ediční komentář k vydání dosud nepublikovaných básní J. Vrchlického zasílaných v letech 1904-1908 korespondenčně J. Vondroušové uvádí...
Book Chapter
8
...ediční komentáře...
In: O dějinách, lidu a lidech. -- ISBN 978-80-7465-405-3. -- S. 371-375
Annotation: Ediční komentář k antologii studií F. Kutnara popisuje její prameny, uvádí ediční zásady a představuje výslednou publikaci.
Book Chapter
9
...ediční komentáře...
In: Básně, prózy, překlady. -- ISBN 978-80-7474-293-4. -- S. 335-393
Annotation: Ediční komentář s poznámkami o odlišných variantách textů a s emendacemi; s kapitolami: Soupis symbolů a zkratek; Básně (1931-1972); Prózy...
Book Chapter
11
...ediční komentáře...
In: Své milence. -- ISBN 978-80-907501-2-8. -- S. 469-478
Annotation: Ediční komentář ke korespondenci J. Vrchlického a J. Vondroušové popisuje prameny edice, způsob přepisu textů a ediční zásady.
Book Chapter
12
...ediční komentáře...
In: Severin. -- ISBN 978-80-7470-282-2. -- S. 163-181
Annotation: Ediční komentář identifikující tři základní textové vrsty románu, tři dějové digrese a podrobně komentující pravopisné, lexikální a...
Book Chapter
13
...Autorův komentář...
původní lístek v RETROBI
In: Telegraf. -- Roč. 13, 1941, č. 6, 8. 1., s. 5
Annotation: K připravované premiéře hry 13. 1. v režii B. Záhorského.
Article
14
...ediční komentáře...
In: Sbírky básní. 1, 1947-1980. 2, 1980-1995. -- ISBN 978-80-7474-265-1. -- S. 907-998
Annotation: Ediční komentář k druhému svazku básnického díla F. D. Mertha, obsahujícímu texty z let 1980-1995, podává popis jednotlivých sbírek, jejich...
Book Chapter
15
...ediční komentáře...
In: Sbírky básní. 1, 1947-1980. 2, 1980-1995. -- ISBN 978-80-7474-265-1. -- S. 389-489
Annotation: Ediční komentář k prvnímu svazku básnického díla F. D. Mertha, obsahujícímu texty z let 1947-1980, sleduje jeho biografii, publikované sbírky...
Book Chapter
16
...ediční komentáře...
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 605-718
Annotation: Ediční komentář k antologii expresionistických dramat vzniklých mezi lety 1910 a 1924 na území českých zemí (nebo jinde autory odtud pocházejícími)...
Book Chapter
17
...komentáře fd132578 czenas...
In: Život na Měsíci. -- S. 135-150
Annotation: Komentář k vědecko-fantastické novele sleduje význam měsíce v české literatuře 19. století i historii zpracování tématu cesty na Měsíc,...
Book Chapter
18
...ediční komentáře...
In: Překlady. -- S. 223-238
Annotation: Doslov; s edičním komentářem J. Pelána (s. 177-221). - Svazek obsahuje dosud nepublikované překlady J. Kameníka (vl. jm. Ludmila Macešková) děl...
Book Chapter
19
...komentáře fd132578 czenas...
In: Vtékání. -- S. 4
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
20
...komentáře fd132578 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 10
Annotation: Autor ve svém komentáři reaguje na článek velvyslance ve Francii P. Druláka "Milan Kundera - český spisovatel a občan" (in: Právo, roč. 29,...
Article