By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Česká mysl. -- Roč. 24, 1928, č. 3, 15. 6., s. 283.
Annotation: Stručný životopis a výčet spisů. Scheller, Max.
Article
2
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 36, 20. 1., s. 3.
Annotation: Brno 19. ledna.] [S životopisnými daty, jež jako úvod k Novákovu nekrologu napsala šifra er; F. H. zemřel o půl druhé 19. 1. v Praze.
Article
3
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 65, 5. 2., s. 3-4.
Annotation: Brno 4. února.] [S dosti podrobným životopisem a charakteristikou díla zesnulého něm. básníka, který zemřel v Praze v noci ze 3. na 4. leden.
Article
4
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 117, 5. 3., s. 7.
Article
5
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 220, 30. 4., s. 5.
Annotation: Brno 29. dubna.
Article
6
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 261, 24. 5., s. 7.
Annotation: Z. l6. 5. l929 v Leningradě.
Article
7
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 356, 17. 7., s. 7.
Annotation: Proseč 16. července.
Article
8
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 366, 23. 7., s. 8.
Annotation: Proseč 22. července.
Article
9
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 389, 4. 8., s. 9.
Annotation: Stručně o díle něm. lyrika, který zemřel 31. 7. 1929 v Lindau.
Article
10
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 398, 9. 8., s. 9.
Annotation: Proseč 8. srpna.] [O životě a díle zesnulého bohemisty, germanisty a romanisty, který zemřel 5. 8. 1929 ve věku 63 let v Hradci Králové.] [Jde...
Article
11
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 542, 27. 10., s. 3.
Annotation: K úmrtí něm. básníka, který zemřel 26. 10. v Berlíně; zhodnocení jeho osobnosti.
Article
12
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 543, 29. 10., s. 5
Annotation: S přehledem života a díla tohoto československého Němce, který zemřel 28. 10. v Praze.
Article
13
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 5, 3. 1., s. 1-2.
Annotation: Nar. 4/11 1877 na Smíchově, zemřel 3/1 1930 v Praze.
Article
14
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 18, 11. 1., s. 7.
Annotation: O úmrtí úředníka politické správy v Domažlicích. Solfronk byl v mládí přispěvatelem Šaldovy Noviny, České Kultury a Besed Času, kde uveřejnil...
Article
15
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 44, 25. 1., s. 5.
Article
16
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 64, 5. 2., s. 9.
Annotation: 3/2 v Praze, rodák lublaňský, ve věku 67 let, germanista německé university pražské.
Article
17
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 107, 28. 2., s. 7.
Annotation: K úmrtí Vojtěcha Viravského.
Article
18
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 131, 13. 3., s. 1-2.
Article
19
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 161, 29. 3., s. 5.
Annotation: 27/3 v Praze, nejmladší dcera Riegrova a vnučka Palackého, autorka rodinných vzpomínek.
Article
20
...Nekrolog...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 235, 10. 5., s. 4.
Annotation: Něm. filosof a estetik, zemř. 8/5 v Lipsku. 0 jeho životě a díle.
Article