By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Šmidrkal, Pavel, 1953-
Published Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2020.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Kniha reprodukcí ilustrovaných titulních stran hudebních dvoulistů z období první republiky (ojediněle též pozdějších) doplněná úvodním...
Book
2
by Nádvorníková, Alena, 1942-
Published Řevnice : Arbor vitae, 2011.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Obrazová monografie představující výtvarné dílo A. Nádvorníkové; též s ukázkami z její básnické tvorby.
Book
3
by Brodský, Pavel, 1954-
Published Praha : Academia, 2012.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Obrazová publikace představující iluminované rukopisy českého původu; - s úvodními kapitolami (s. 7-44, Úvod; Typologie výzdoby bohemikálních...
Book
4
by Všetečka, Jiří, 1937-
Published Praha : Nadas, Nakladatelství dopravy a spojů, 1987.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Fotografická publikace k úryvkům z Komenského spisu.
Book
5
by Primus, Zdenek, 1952-, Balcar, Jiří, 1929-1968
Published [Praha] : KANT, 2016.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace zpřístupňuje návrhy filmových plakátů Jiřího Balcara ve srovnání s jejich finálními verzemi, popisuje je a v některých případech...
Book
6
by Prokop, Vladimír, 1960-
Published Praha : Petr Primus, 2015.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Výpravná obrazová publikace koncipovaná jako výběr originálů Zdeňka Buriana z významné privátní sbírky; reprodukce doprovozeny textem, který...
Book
7
by Krtička, Jiří Bernard, 1963-
Published Praha : Nadace Hollar, 2016.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace k výstavě české strukturální grafiky; mj. se zmínkou o užití strukturální grafiky jako ilustrace (s. 14-15).
Book
8
by Longauer, Ľubomír, 1948-
Published Bratislava : Slovart, 2011.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: První díl výpravné monografie věnovaný nejvýraznějším osobnostem počátků slovenské užité grafiky; též o tvorbě J. Vodrážky.
Book
9
by Longauer, Ľubomír, 1948-
Published Bratislava : Slovart, 2013.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Druhý díl výpravné monografie o slovenské užité grafice; též o tvorbě J. Rybáka a Z. Rossmanna.
Book
10
by Fritz, Miloš, -2010
Published Praha : Grada Publishing, 2017.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace představuje srovnání pražských zákoutí zachycených na konci 19. století malířem Václavem Jansou (mj. části budovy Klementina) s...
Book
11
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá psychologické, vědecké, technické, teoretické a sociální aspekty iluzí a optických klamů v evropském a americkém...
Book
12
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Kniha představuje více než 150 barevných kreseb Veroniky Holcové z let 1997-2015, kresby svými básnickými texty a komentáři doprovodili D. Ž....
Book
13
by Vávra, David, 1957-
Published Praha : Grada, 2017.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace představuje dílo básníka, herce a architekta Davida Vávry (novostavby, rekonstrukce, divadla a scénografie, interiéry, výtvarný detail,...
Book
14
by Lukas, Jiří, 1951-, Státníková, Pavla, 1962-
Published Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2018.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace seznamuje s podobou a proměnami Prahy 60. až 90. let 19. století zachycené na ilustracích a v textech obrázkových časopisů "Zlatá Praha",...
Book
15
by Modlitba, Petr, 1968-
Published Praha : Toužimský & Moravec, 2020.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Obrazová publikace podává ucelený pohled na výtvarné dílo P. Modlitby, představuje též jeho knižní ilustrace; s úvodem V. Prokopa, se seznamem...
Book
16
Published Praha : Práce, 1990.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Výpravná obrazová publikace vydaná v roce 140. výročí narození a 53. výročí úmrtí T. G. M.; výbor článků (i fotografií) z deníku Právo...
Book
17
Published Praha : Společnost F. X. Šaldy, 1993.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Dvě grafické podoby obálky (listopad 1928, leden 1936).
Book
18
by Šmidrkal, Pavel, 1953-, Černoch, Felix, 1936-
Published Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2020.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Obrazová publikace představuje dílo grafika a malíře T. F. Šimona, též jeho ex-libris, rodinné fotografie a faksimile korespondence.
Book
19
by Kapička, Otakar
Published Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2020.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace představuje malíře G. Porše a jeho dílo, včetně jeho ohlasů v dobovém tisku či ukázek z korespondence; s četnými reprodukcemi Poršových...
Book
20
by Prokop, Vladimír, 1960-
Published Praha : Toužimský & Moravec, 2019.
...obrazové publikace fd132947 czenas...
Annotation: Publikace je věnována životu a dílu ilustrátora dobrodružné literatury Gustava Kruma; s barevnými reprodukcemi jeho děl a jeho výběrovou bibliografií...
Book