By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Paměti...
původní lístek v RETROBI
In: Venkov. -- Roč. 9, 1914, č. 307, 20. 12., s. 2-3.
Annotation: K premiéře Tylovy a Škroupovy frašky "Fidlovačka, aneb Žádný hněv a žádná rvačka" dne 21. 12. 1834 ve Stavovském divadle. Čerpáno z knihy...
Article
2
...Výňatek z pamětí...
původní lístek v RETROBI
In: Tribuna. -- Roč. 10, 1928, č. 5, 6. 1., s. 1.
Article
3
...paměti fd132997 czenas...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 28-29
Annotation: Pokračování pamětí JUDr. Aloise Plichty, advokáta J. Demla, v nichž zmiňuje básnickou tvorbu J. Dokulila, rovněž vzpomíná na J. Zahradníčka.
Article
4
...paměti fd132997 czenas...
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 32
Annotation: Pokračování pamětí JUDr. Aloise Plichty, advokáta J. Demla, v nichž zmiňuje básnickou tvorbu J. Dokulila, rovněž vzpomíná na O. Březinu.
Article
5
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 16
Annotation: Laudatio u příležitosti udělení Ceny L. Vrly J. Zogatovi.
Article
6
...paměti fd132997 czenas...
In: Evangelický časopis Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 73, 1997, č. 2, s. 13
Annotation: Vzpomínka s připojenou básní V. K. (V. K. psal básně např. do Evangelického kalendáře).
Article
7
...paměti fd132997 czenas...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 25, 30. 1., příl. Maxi magazín pro ženy, 5, č. 5, s. 14
Annotation: Vzpomínky H. W. na svou práci v nakladatelství Sixty-eight publishers.
Article
8
...paměti fd132997 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 35, 11. 2., s. 12
Annotation: Vzpomínka formou dopisu; v Právu č.36, s. 16 otištěna omluva V. Slavíka (oprava chybné věty).
Article
9
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 6; č. 4, 29. 1., s. 6
Annotation: O svém protiteigovském článku (Tvorba, podzim 1951) a peripetiích vztahu k Teigemu. V 2. části polemika s článkem M. Nápravníka André Breton...
Article
10
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 7
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
...paměti fd132997 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 5
Annotation: Vzpomínka na B. Hrabala.
Article
12
...paměti fd132997 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 6
Annotation: Přetisk vzpomínky z roku 1989.
Article
13
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 4
Annotation: Autobiografická vzpomínka.
Article
14
...paměti fd132997 czenas...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 27, 1997, č. 1, [únor], s. 16-18
Annotation: O zániku Kulturní politiky v roce 1947 a následcích, jež měla studentská básnická parodie na Nezvalův Veliký orloj (zde přetištěná).
Article
15
...paměti fd132997 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 55, 6. 3., příl. Salon, s. 4
Annotation: Vzpomínka; též o vydání dvou desek s jeho texty: Jaroslav Jakoubek a Kulhaví poutníci; připojena balada Nějak se vytrácíš má lásko a básně...
Article
16
...paměti fd132997 czenas...
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 4, 1997, č. 11, 12. 3., s. 28
Annotation: Vzpomínka na B. H.
Article
17
...paměti fd132997 czenas...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 10, 12. 3., s. 3
Annotation: Vzpomínka na filozofa J. P.
Article
18
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 4
Annotation: Vzpomínka na J. Patočku.
Article
19
...paměti fd132997 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 1, 7
Annotation: Silně autobiografická vzpomínka na režiséra L. Pistoria, hodnocení poválečného vývoje českého divadla a kultury.
Article
20
...paměti fd132997 czenas...
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 299-303
Annotation: Vzpomínka, mj. na I. Slavíka, L. Dvořáka a G. Goepfertovou.
Article