Showing results 1 – 20 of 31
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Borecký, Vladimír, 1941–2009
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 24
  Annotation: Faksimile článku (vycházejícího z původního dopisu V. Boreckého redakci časopisu DAAD Letter) ve věci autorova projektu překladů básně „Chudobín“...
  Saved in:
 2. 2
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Borecký, Vladimír, 1941–2009
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 22–23
  Annotation: Dopis redaktorce L. Loreckové z časopisu Letter DAAD, který v článku „Ein Gedich geht um die Welt“ informoval o šesti stech překladech básně baskického...
  Saved in:
 3. 3
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Borecký, Vladimír, 1941–2009
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 11–15
  Annotation: Referát z psychiatrického sympozia v Kroměříži (20. – 22. září 1988) – autor projednává ústřední problematiku sympozia, tedy problematiku...
  Saved in:
 4. 4
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Fischerová, Daniela, 1948–
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 7–9
  Annotation: Článek podávající horoskop V. Svobody Plumlovského.
  Saved in:
 5. 5
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Klusák, Jan, 1934–
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 6
  Annotation: Dopis J. Klusáka V. Boreckému stran slovníkového hesla o J. Svobodovi Plumlovském, na kterém adresát pracuje; autor dopisu doplňuje údaje ve věci...
  Saved in:
 6. 6
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Borecký, Vladimír, 1941–2009
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 3–5
  Annotation: Slovníkové heslo o V. Svobodovi Plumlovském, které bylo psáno pro samizdatový sborník československých spisovatelů (1978), ale nebylo v něm...
  Saved in:
 7. 7
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 25–79
  Annotation: Báseň „Chudobín“ V. Svobody Plumlovského v originále i v překladu do desítek jazyků (soupis jednotlivých překladů, včetně jejich autorů,...
  Saved in:
 8. 8
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 21
  Annotation: Faksimile článku o výzkumu romanisty F. J. Oroze, který sesbíral báseň baskického básníka G. Arestiho „Nire aitarem etxea“ v šesti stech různých...
  Saved in:
 9. 9
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 - 88 a překlady Chudobína [samizdat]...«
  Main Author: Pistorius, Vladimír, 1951–
  Info: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 80–81
  Annotation: Zpráva o přenosu jmenované Plumlovského básně ve formě počítačových kódů napříč republikou z jednoho počítače do druhého; zpráva je...
  Saved in:
 10. 10
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [28]–31
  Annotation: Povídka „Šlechtic Hubert“.
  Saved in:
 11. 11
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [15]–27
  Annotation: Básně.
  Saved in:
 12. 12
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 12–13
  Annotation: Leták vyzívající lid a především představitele veřejnosti, aby prostřednictvím finančního obnosu přispěli na výstavbu plumlovského La...
  Saved in:
 13. 13
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 10–11
  Annotation: Leták představující La Maison (autorova koncepce domu propojujícího v jednom prostoru bohoslužbu s pohostinstvím, kostel s hospodou), resp. vyzívající...
  Saved in:
 14. 14
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [2]–8
  Annotation: Próza; s datací 1930.
  Saved in:
 15. 15
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Hůlek, Julius, 1947–
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. V–VIII
  Annotation: Předmluva ke sborníku literární tvorby V. Svobody Plumlovského – autor reflektuje iniciační význam, jež mělo setkání s produkcí tohoto „lidového“...
  Saved in:
 16. 16
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [32]–38
  Annotation: Prózy z cest.
  Saved in:
 17. 17
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. [41]–42
  Annotation: Zpráva-kronikový záznam o životě a osobnosti plumlovského občana V. Svobody – autor Svobodu líčí jako obecního blázna, starého mládence a...
  Saved in:
 18. 18
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 43
  Annotation: Dopis neznámému adresátovi, v němž autor uvádí na pravou míru svůj domnělý vztah k básníkovi V. Svobodovi Plumlovskému – dementuje, že by...
  Saved in:
 19. 19
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 44
  Annotation: Dopis neznámé adresátce, v němž autor žádá navrácení materiálů spjatých s osobou plumlovského básníka V. Svobody, které jí zřejmě pro...
  Saved in:
 20. 20
  Literary Samizdat Bibliography
  »...Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat]...«
  Main Author: Procházka, Alois V., 1902–1975
  Info: Plumloviana I. : Básnické dílo Václava Svobody Plumlovského a dokumenty k jeho životu a dílu : K uctění památky 20. výročí básníkova úmrtí /11. 11. 1956/ [samizdat] -- S. 45
  Annotation: Dopis neznámé adresátce, v němž autor-kronikář obce Plumlov prosí o zaslání dvou knížek V. Svobody Plumlovského („Drama lásky“ a „Básně,...
  Saved in: