By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Polemiky...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 42, 1934, č. 453, 9. 9., s. 9.
Annotation: A. Novák polemisuje s přednáškou M. Gorkého na sjezdu sovět. spisovatelů a J. Stránský polemisuje s touto polemikou.
Article
2
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 1-2
Annotation: Dokument Charty 77 je rozdělen na dvě části. V první se mluvčí Charty 77 vrací k Dokumentu č. 11/84 "Právo na dějiny", jenž se věnoval špatné...
Article
3
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 9-13
Annotation: Delší polemický text reagující na Dokument Charty č. 11. Autor nejprve upozorňuje, že v rámci Charty 77 se objevují i odlišné názory, než...
Article
4
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 8-10
Annotation: Polemický příspěvěk k textu "Právo na dějiny"o soudobé československé historii a některým reakcím na něj. Šabata se věnuje zejména textům...
Article
5
...polemiky fd133058 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 345-346
Annotation: Polemická reakce na kritiku, jíž ve svém článku "Několik doplňujících poznámek : k teologické tematice prosincového čísla" (Acta incognitorum...
Article
6
...polemiky fd133058 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 7, [březen], s. 385-388
Annotation: Polemika s článkem S. Pavlovské "Desatero II" (Acta incognitorum 6/1986), resp. pokračování diskuse nejen o Desateru, ale rovněž o tom, jak učené...
Article
7
...polemiky fd133058 czenas...
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 44-48
Annotation: Polemika s článkem D. Beníškové o literatuře na sociálních sítích, který vycházel z reakce V. Janiše na instagramovou fotografii knižní...
Article
8
...polemiky fd133058 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 1, [září], s. 21-22
Annotation: Polemika s článkem "Meč a magie" (Acta incognitorum 10/1986), zejména stran zařazení klasických eposů, jako jsou Homérovy Ilias a Odyssea, do...
Article
9
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 8-16
Annotation: Polemika autorů dokumentu Charty 77 č. 11/1984 "Právo na dějiny" s J. Mezníkem, v níž rovněž vysvětlují, proč text "Právo na dějiny" sepsali....
Article
10
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 5-9
Annotation: Polemický příspěvek do diskuse nad texty "Právo na dějiny" a "Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény", které vyšly pod patronací Charty...
Article
11
...polemiky fd133058 czenas...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 24
Annotation: Reakce na článek uveřejněný v západočeském deníku "Pravda" (7. října 1987), v němž autor kritizuje kulturní akci I. Rockový a výtvarný...
Article
12
...polemiky fd133058 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [10]-[14]
Annotation: Polemika s P. Brodským mj. o dalším směřování Societas incognitorum eruditorum, o čtenářské obci a dosahu Act incognitorum a na konec také...
Article
13
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 1, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 1, 8. 1.
Annotation: Reakce na diskusi rozvinutou pod videozáznamem z předávání Cen Unie českých spisovatelů. Autor se zamýšlí nad tím, jaké osoby Unie oceňuje,...
Article
14
...polemiky fd133058 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [33]-[36] [1]-4
Annotation: Polemická úvaha o intimním deníku K.H. Máchy, vyvolaná recenzí "Máchův necenzurovaný deník" (Kritický sborník) a publikováním Máchova deníku...
Article
15
...polemiky fd133058 czenas...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [198]-200
Annotation: Polemika P. Andrease s autorkou recenzi na jeho monografii "Vybírat a posuzovat" L. Malou; připojena reakce L. Malé.
Article
16
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 1, s. 126-128
Annotation: Autor reaguje na poznámku Evy Kantůrkové (in: KSb č. 4/1985) a ohrazuje se proti chápání Máchova deníku pouze jako erotickoliterární kuriozity;...
Article
17
...polemiky fd133058 czenas...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [48]-[52] [1]-5
Annotation: Polemika autorky exilové studie o filosofickém myšlení T. G. Masaryka na kritiku J. Opata
Article
18
...polemiky fd133058 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Reakce na pamflet Jimmyho Gladiatora vůči osobě Bruna Montpieda. Gladiator napsal odsuzující text k autorově osobě, ale soukromě mu tvrdil, že...
Article
19
...polemiky fd133058 czenas...
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Gladiator reaguje na Montpiedovův text, který označuje za pamflet a zcela krátce se vymezuje proti jeho textu z 15. října 1986. Osobně proti Montpiedovi...
Article
20
...polemiky fd133058 czenas...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 74-93
Annotation: Autor reaguje na seriál úvah šifry -pf-, které od kritiky progresivní ortografie přešly ke kritice soudobé (jazykové) kultury a vzdělanosti;...
Article