By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace přibližuje svět českých novinářů a současných médií, novinářskou práci a aktuální problémy žurnalistiky; s uvedenou předmluvou,...
Book
2
by Růžička, David, 1969-
Published Plzeň : NAVA, 2019.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace se věnuje pozapomenutým událostem spjatým s historií města Plzně; s Fotografiemi (s. [108]).
Book
3
by Měchurová, Zlata, 1950-
Published Písek : J&M, [2018].
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace představuje historii vybraných píseckých domů a příběhy jejich obyvatel, mj. českých spisovatelů (Jan Kocín z Kocinétu), a dále...
Book
4
by Schulman, Eric, 1968-
Published Praha : Akropolis, 2018.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace, jejíž název odkazuje ke knize Stephena W. Hawkinga, představuje humornou formou naučnou cestu od vzniku a vývoje...
Book
5
by Alvarová, Alexandra
Published Praha : Triton, 2017.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace popisuje současné metody propagandy a manipulace na příkladě především (ale nejenom) proruských dezinformačních médií a aktivistů;...
Book
6
by Ždichynec, Bohumil, 1942-
Published Praha : Alferia, 2016.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace reaguje na civilizační nemoci a nabízí východiska z nich, podpořená odbornou lékařskou praxí.
Book
7
by Zdeňková, Alžběta
Published Praha : Togga, 2019.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace představuje soubor článků olomouckého deníku Našinec z roku 1917, psaných novináři, a texty, které sumarizují...
Book
8
by Ritterová, Zuzana
Published Praha : Maxdorf, 2018.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace představuje jednotlivé typy osobnosti popsané na základě známých pohádkových či literárních postav, autorka se blíže věnuje mj....
Book
9
by Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2019.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: 15. díl knižní série o české historii se věnuje "rozkvětu české literatury" mezi lety 1815-1918, mj. též dění kolem Rukopisů, literárním...
Book
10
by Hora-Hořejš, Petr, 1938-, Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2012.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace o české historii; mj. s kapitolami, jejichž autorem je Z. Volný: Básníkovo drama: Život Vrchlického (s. 61-90),...
Book
11
by Galuška, Luděk, 1960-, Vaškových, Miroslav, 1973-
Published Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2013.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Obsah knihy
Annotation: Populárně-naučná publikace.
Book
12
by Doležal, Antonín
Published Praha : Grada Publishing, 1996.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace o původu a vývoji slov spojených se sexuálním životem člověka.
Book
13
by Borská, Ilona, 1928-2007
Published Praha : Primus, 1996.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Kniha o Praze, též o literátech a umělcích s městem spjatých.
Book
14
by Spitzer, Manfred, 1958-
Published Brno : Host, 2016.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Monografie představuje kritický pohled na vlivy, které mají digitální média na naše celkové duševní a tělesné zdraví. Populárně-naučná...
Book
15
by Spitzer, Manfred, 1958-
Published Brno : Host, 2016.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Populárně-naučná publikace seznamuje čtenáře s neurologickými a psychologickými důsledky nekritického užívání nových médií, digitálních...
Book
16
by Meier, Jan, 1953-
Published Liberec : Nakladatelství Bor, 2016.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace přispívá k literárnímu místopisu okolí Broumova a Police nad Metují, věnuje se mj. uvedeným spisovatelům, dílům inspirovaným touto...
Book
17
by Hora-Hořejš, Petr, 1938-, Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2016.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: 14. díl knižní série o české historii se obšírně zabývá osobností T. G. Masaryka, první světovou válkou a vznikem Československa, vložena...
Book
18
by Binder, Milan, 1964-, Schinko, Jan, 1943-
Published České Budějovice : Milan Binder, 2012.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace se zabývá historií českobudějovických pivovarů a hospod; uvádí též, do kterých podniků zavítali slavní čeští spisovatelé (Jaroslav...
Book
19
by Brabenec, Jan, 1945-
Published Praha : Primus, 2012.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Beletristicky zpracovaná publikace o vídeňské kulturní historii a českých stopách v ní; závěrečnou část publikace tvoří stručné komentáře...
Book
20
by Altman, Karel, 1960-
Published Praha : Vyšehrad, 2015.
...populárně-naučné publikace fd131864 czenas...
Annotation: Publikace mapující pražský hospodský život, okrajově též o literátech; obsahuje Výběr literatury (s. 236-237).
Book