By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...portréty fd133099 czenas...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 48, 28. 11., s. 40-44
Annotation: Portrét J. Hasila u příležitosti jeho úmrtí ve Spojených státech, jehož osud byl předlohou pro vznik románu R. Kalčíka "Král Šumavy".
Article
2
...portréty fd133099 czenas...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1986, č. 1, [září], s. 9-16
Annotation: Portrét dramatika E. Bozděcha, přiblížení některých jeho her a peripetií jeho osudu.
Article
3
...portréty fd133099 czenas...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 10-11
Annotation: Portrét V. Jasného.
Article
4
...portréty fd133099 czenas...
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 7-9
Annotation: Portrét K. Dyrynka u příležitosti výročí 70 let od jeho úmrtí.
Article
5
...portréty fd133099 czenas...
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 13-18
Annotation: Portrét výtvarníka J. Šebka u příležitosti dvacátého výročí jeho úmrtí; zdůrazněna jeho inspirace v díle K. Němce a připojeno několik...
Article
6
...portréty fd133099 czenas...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 40-43
Annotation: Portrét teoretika a metodika dějepisu V. Čapka, podrobně představuje jeho dílo a koncepci oborového didaktického systému.
Article
7
...portréty fd133099 czenas...
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 1/2, s. 86-90
Annotation: Portrét P. Maška.
Article
8
...portréty fd133099 czenas...
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 133-137
Annotation: Portrét alternativního divadelního souboru Living Theatre. Pozornost zaměřena mimo jiné na adaptaci hry Antigona, s odkazem na článek Sergeje Machonina...
Article
9
...portréty fd133099 czenas...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
10
...portréty fd133099 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 10, prosinec, s. 329-333
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a pedagoga V. Šmilauera.
Article
11
...portréty fd133099 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, s. 1-2
Annotation: Portrét nového prezidenta A. Novotného; s citacemi jeho výroků k nové podobě školství.
Article
12
...portréty fd133099 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, s. 201-209
Annotation: Výklad Trávníčkova jazykovědného díla u příležitosti jeho sedmdesátin.
Article
13
...portréty fd133099 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 269-272
Annotation: Jubilejní portrét pedagoga a nakladatelského pracovníka V. Medonose.
Article
14
...portréty fd133099 czenas...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 4. 2012
Annotation: Portrét spisovatele J. Balvína.
Article
15
...portréty fd133099 czenas...
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 103, 2018, č. 1, s. 51-64
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a bohemisty M. Jelínka.
Article
16
...portréty fd133099 czenas...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 431-435
Annotation: Portrét.
Article
17
...portréty fd133099 czenas...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 6. 2012
Annotation: Portrét spisovatele M. Ryšavého.
Article
18
...portréty fd133099 czenas...
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1994, č. 38/39, s. 10-14
Annotation: Životopisný portrét.
Article
19
...portréty fd133099 czenas...
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1995, č. 42, s. 5-12
Annotation: Biografický portrét.
Article
20
...portréty fd133099 czenas...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 5-9
Annotation: Portrét předsedy sekce jazyka a literatury Československé akademie věd.
Article